176 000 нови случая на множествен миелом се диагностицират в света ежегодно

Приблизително 176 000 нови случая на множествен миелом се диагностицират в световен мащаб годишно17. Това е третият най-често срещан вид рак на кръвта17, като повече от 450 000 души по света живеят с него.

При заболяването нормалните плазматични клетки се превръщат в ракови чрез сложен многоетапен процес, който предизвиква размножаването и растежа им в костния мозък. Тъй като миеломните клетки растат неконтролируемо в костния мозък, това може да доведе до множество усложнения1. Най-честите сериозни проблеми засягат костите, имунната система, бъбреците и броя на кръвните клетки, а някои от по-честите симптоми включват болка в костите и умора. Докато се намират в костния мозък, миеломните клетки допринасят за разрушаването на костите и могат да доведат до литични лезии, компресионни фрактури и болка1.

Заболяването се диагностицира най-често при хора на възраст 65-74 години и рисков фактор е именно възрастта. То се среща по-често при мъже спрямо жени и в определени раси като например афроамериканци18. Петгодишната преживяемост при пациенти с множествен миелом е около 54%19.

Лечение и нови подходи в терапията

Въпреки терапевтичния напредък през последните две десетилетия, множественият миелом остава нелечим3,5. Продължителното лечение обаче може да осигури на пациентите по-дълъг живот. Добрата новина е, че наличните нови терапии осигуряват на пациентите по-дълга от всякога преживяемост без прогресия7.

При пациентите с множествен миелом без предходно лечение обикновено се започва с индукционна терапия, за да се намали туморното натоварване. Те се проследяват внимателно за токсични ефекти и отговор на лечението чрез честа оценка на състоянието и кръвни изследвания. Според здравословното състояние на пациента лечението може да включва и трансплантация на стволови клетки4. Възможно е и да бъде предписано поддържащо лечение в опит да се забави рецидива на заболяването4, който се наблюдават при повечето пациенти и може да настъпи един или няколко пъти.

Важно е пациентите и здравните специалисти да обсъждат схемите на лечение, съобразени с нуждите на заболелия, както и информацията за предписване на лекарствата и клиничните препоръки за лечение с наличните терапевтични възможности9.

Съществуват множество класове лекарства за лечение на множествен миелом като имуномодулиращи лекарства (ImiD), протеазомни инхибитори (PI), моноклонални антитела, стероиди, хистон деацетилаза (HDAC), алкилиращи агенти и терапия с Т-клетки с химерен антигенен рецептор (CAR-T). Тези лечения често се използват в двойни (две лекарства) и тройни (три лекарства) комбинации. Комбинираните схеми могат да осигурят по-добри резултати за пациентите12.

В съвременната ера на терапиите за множествен миелом5 PI и IMiD заменят схемите за химиотерапия при новодиагностицирани пациенти. На базата на данните от in vitro изследванията се предполага, че PI действат, като блокират или инхибират разграждането на протеините от протеазомите. Това причинява натрупване на протеини в клетката, което  може да доведе до смърт на миеломната клетка15.

IMiD могат да инхибират редица различни пътища в миеломните клетки, както и да въздействат върху имунната система14. Те модулират много от взаимодействията между миеломните клетки и микросредата на костния мозък, което води до намален растеж и оцеляване на миеломните клетки15. Точните механизми на тези взаимодействия все още се проучват.

Моноклоналните антитела представляват вид таргетна терапия, насочена срещу специфичен антиген, експресиран на повърхността на клетките на множествения миелом. Те действат, като се прикрепят към протеините на туморните клетки, които след това унищожават посредством редица механизми, включващи имунната система на гостоприемника и/или чрез стимулиране на апоптозата4.

Източници:

 1. Multiple Myeloma Research Foundation. What Is Multiple Myeloma. Accessible on: http://www.themmrf.org/multiple-myeloma/what-is-multiple-myeloma/. Accessed April 5, 2021.
 2. Multiple Myeloma Research Foundation. Multiple Myeloma Symptoms. Accessible on: http://www.themmrf.org/multiple-myeloma/symptoms/. Accessed April 5, 2021.
 3. Everyday Health. What Is Multiple Myeloma? http://www.everydayhealth.com/multiple-myeloma/guide/. Accessed April 5, 2021.
 4. National Comprehensive Cancer Network. Multiple Myeloma: NCCN Guidelines for Patients. http://www.nccn.com. Accessed April 5, 2021.
 5. Ntanasis-Stathopoulos I, Terpos E, Dimopoulos MA. Optimizing Immunomodulatory Drug With Proteasome Inhibitor Combinations in Newly Diagnosed Multiple Myeloma. Cancer J. 25.1. 2019:2-10. Accessed April 5, 2021.
 6. Multiple Myeloma Research Foundation. Multiple Myeloma Treatment. Accessible on: http://www.themmrf.org/multiple-myeloma/multiple-myeloma-treatment-options/. Accessed April 5, 2021.
 7. Palumbo A, Gay F, Cavallo F et al. Continuous Therapy Versus Fixed Duration of Therapy in Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma. Journal of Clinical Oncology. 2015;60:2466.
 8. Lonial S. Relapsed Multiple Myeloma. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2010;2010.1:303-309.
 9. San Miguel JF. Relapse/Refractory Myeloma Patient: Potential Treatment Guidelines. Journal of Clinical Oncology. 2009;24:3683.
 10. Sonneveld, Pieter. “Management of multiple myeloma in the relapsed/refractory patient.” Hematology. American Society of Hematology. Education Program vol. 2017,1 (2017): 508-517.
 11. Multiple Myeloma Research Foundation. Multiple Myeloma Drug Therapies. Accessible on: http://www.themmrf.org/multiple-myeloma/multiple-myeloma-treatment-options/myeloma- drugs/. Accessed April 5, 2021.
 12. Lonial S, Kaufman JL. The Era of Combination Therapy in Myeloma. Journal of Clinical Oncology. 2012;30:2434-2436.
 13. Prescribing Information for VELCADE. Millennium Pharmaceuticals, Inc., Cambridge, MA; 2014.
 14. Quach H, Ritchie D, Stewart AK et al. Mechanism of Action of Immunomodulatory Drugs (IMiDS) in Multiple Myeloma. Leukemia. 2010;24:22-32.
 15. Andhavarapu S, Roy V. Immunomodulatory Drugs in Multiple Myeloma. Expert Rev Hematol. 2013;6(1):69-82.
 16. Lonial S, Durie B, Palumbo A et al. Monoclonal antibodies in the treatment of multiple myeloma: current status and future perspectives. Leukemia. 2016;30:526–535.
 17. International Agency for Research on Cancer. World Health Organization. All cancers. 2020. Accessible on: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact- sheets.pdf. Accessed April 5, 2021.
 18. National Institute of Health. Cancer Stat Facts: Myeloma. Accessible on: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/mulmy.html. Accessed April 5, 2021.
 19. American Cancer Society. Early Detection, Diagnosis, and Staging. Accessible on: https://www.cancer.org/cancer/multiple-myeloma/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html. Accessed on April 6, 2021.
 20. American Cancer Society. Key Statistics For Multiple Myeloma. Accessible on: https://www.cancer.org/cancer/multiple-myeloma/about/key-statistics.html. Accessed on April 5, 2021.