Кабинетът прие бюжета на Касата, над 470 млн. лв. за медиците на първа линия

Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет на България за 2022 година. Кабинетът прие и бюджета на НЗОК и Държавното обществено осигуряване (ДОО). Припомняме, предстои бюджетът на Здравната каса да бъде официално разгледан и окончателно гласуван, но с eвентуални изменения заради мнението на представителите на бизнеса и синдикатите.

Политиката в областта на здравеопазването е насочена към подобряването на ефективността и удовлетвореността на гражданите от функционирането на сектора, посочват от кабинета.

Предвидени са програми и мерки, които подпомагат изпълнението на специфичната препоръка на ЕК към България да подобри ефективността на разходите на системата на здравеопазването, както и достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и чрез преодоляване на недостига на медицински специалисти, отбелязват от Министерски съвет.

В периода 2021-2025 г. за краткосрочни и средносрочни стратегически мерки в областта на здравеопазването са осигурени допълнителни средства. 267,2 млн. лв. са планирани за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19.

Над 470 милиона лева са заложени за персонала на първа линия в битката с COVID за следващите шест месеца. 131,8 млн. лв. са подсигурени за осигуряване на лекaрства за лечение на COVID-19 и за поддържане на резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти.

101,2 млн. лв. са планирани за осигуряване на изследване с щадящи бързи антигенни тестове на учениците от I до XII клас, бързи антигенни тестове и PCR тестове за установяване на COVID-19 и лични предпазни средства, медицински изделия и дезинфектанти с цел ограничаване разпространението на COVID-19.

3,8 млн. лв. са планирани за ускорено изграждане на Националната здравно-информационна система и развитие на дистанционни здравни услуги чрез въвеждане на електронно здравно досие и задължителна електронна бяла рецепта, както и обезпечаване на системата за нормален работен режим за електронно здравеопазване.

Два милиона са планирани за детско здравеопазване с оглед разширяване на обхвата на биохимичен скрининг за бременни от минимум 90 % при достигнат обхват през 2021 г. от 40 %. 20 милиона са заложени за изграждане на Национална педиатрична болница с

цел създаване на условия за съвременно и комплексно медицинско обслужване на деца.

28 милиона са планирани за допълнителни субсидии за лечебните заведения за болнична помощ за поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на COVID-19 и за финансиране на дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

По бюджета на НЗОК са предвидени допълнително 581,1 млн. лв. за здравноосигурителни плащания, от които 280 милиона за създаване на ефективно работеща доболнична помощ, включително за реализира на допълнителни дейности свързани с профилактика, наблюдение и лечение на деца. Това ще доведе до намаляване на разходите за болнично лечение, посочват от кабинета.

Приоритетите в областта на общинското здравеопазване са насочени към финансирането на медицинското обслужване в здравните кабинети в детските градини и училищата, на детските ясли и яслените групи към детските градини, детските кухни, здравните медиатори, общинските съвети по наркотични вещества и психосоциална рехабилитация, за което са разчетени допълнително 23,1 млн. лв., допълват от МС.

През 2022 г. продължава финансирането на здравните медиатори, като средствата за тях са увеличени с 0,5 млн. лв., допълват от кабинета.