Лични лекари към институциите: Намаляваме критично, нужни са промени

Oбщопрактикуващи лекари сe oбърнаха към управляващите с отворено писмо, подписано от д-р Виктория Чобанова, в което посочват редица проблеми пред тях.

В него те обръщат внимание на проблемите на първичната извънболнична медицинска помощ в страната ни. За една година, по официални данни на НЗОК, в страната ни са прекратили работата си 400 общопрактикуващи лекари (ОПЛ), се посочват в позицията. Това са 10 % от ОПЛ, работещи  към септември 2020 година. Броят ни намалява и към днешна дата вече е фактически недостатъчен, за да осигури качествена и достъпна първична медицинска помощ за всички. Нови практики се разкриват малко, и са концентрирани в големите градове, допълват медиците.

Те посочват още, че ако се закрие практика на ОПЛ,  пациентите остават без лекар в населеното място и са принудени да търсят медицинска помощ далеч от дома си. Повечето от хората без хронични заболявания изобщо не правят нов избор на лекар поради липсата на ОПЛ близо до тях. Много от практиките на ОПЛ вече са надхвърлили броя пациенти, за които могат да полагат качествени медицински грижи.  Пациентите, които нямат общопрактикуващ лекар, се увеличават ежедневно. Голяма част от тях са с непрекъснати здравноосигурителни права, поясняват лекарите.

В първичната извънболнична медицинска помощ се извършват над 90 % от медицинските консултации на пациентите, като в огромния процент от случаите проблемите на пациентите се  решават на ниво  първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП).  Липсата на добре структурирана и работеща ПИМП рефлектира претоварване на спешната помощ,  влошаване на контрола на хроничните заболявания, водещо до хоспитализации, късна диагностика на острите заболявания, водещо до усложнения и други проблеми.

Те изброяват още късна диагностика на онкологичните заболявания, водещо до повишена смъртност,  влошено качество на живот на пациентите, повишен брой хоспитализации по повод на заболявания, които биха могли да се диагностицират и лекуват успешно амбулаторно и други.

Според позицията на медицията много проблеми са останали нерешени и предупреждават, че в условията на намаляващ брой общопрактикуващи лекари и увеличаване на средната им възраст те ще стават все по-тежки. Те са причината да няма много желаещи да работят в ПИМП, те са и причината все повече практики за ПИМП да се закриват.

В позицията си те настояват за отмяна на 24-часовото разположение, посочват и огромния списък от медицински услуги, които извършват и за които няма определена цена.

Наложително и спешно е да се регламентира цена за преглед на потенциално инфекциозно болни и цена на дистанционна консултация или пакетна цена за наблюдение на доказано болни, настояват още медиците.

Те се обявяват и за възстановяване на регулиращия ефект на потребителската такса или въвеждане на официално доплащане от страна на пациента като например 20-30 % от стойността на услугата. Необходимо и спешно е да се възстанови  обвързването на потребителската такса с минималната работна заплата и да се прецизират категориите лица, освободени от заплащане на потребителска такса, е още посочено в становището.

В него се настоява и за опадане на лимитите за изследвания и консултации. Важно и спешно е да отпаднат лимитите за диагностика и наблюдение на инфекциозно болните – ПКК, ЦРП, АСАТ, АЛАТ, Креатинин, д-димер, феритин, прокалцитонин, графия на бял дроб. Изследванията да се назначават от ОПЛ и от COVID-центровете по преценка на преглеждащия лекар, искат медиците.

Те засягат и темата за огромното административно натоварване с ненужни дейности, честите административни проверки и санкции, агресията от страна на пациенти и редица други. С цялото становище може да се запознаете ТУК.