Бюджетът на НЗОК мина през Тристранката със запазена здравна вноска и уверение за по-малко разходи за болнично лечение

Бюджетът за Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. беше разгледан от Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) – консултативния орган, който събира представители на държавата, работодателите и синдикатите.

Законопроектът беше представен от управителя на Националната здравноосигурителна каса проф. Петко Салчев. Участие в дискусията взе и министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова. Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 5 678 270,1 хил. лв., което представлява увеличение с 560 210 700 лева спрямо миналогодишния.

С цел подобряване на ефективността на разходите и удовлетвореността на гражданите от функционирането на здравния сектор по бюджета на НЗОК са предвидени допълнително 581,1 млн. лв. за здравноосигурителни плащания, включително и ръста на средствата от резерва, от които 280,0 млн. лв. за създаване на ефективно работеща доболнична помощ, включително за реализира на допълнителни дейности свързани с профилактика, наблюдение и лечение на деца. Това ще доведе до намаляване на разходите за болнично лечение, посочват от Министерски съвет.

От там допълват, че през 2022 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК в общ годишен размер – 106 570 600 лв. за дейности извън задължителното здравно осигуряване.

Заложеният в проекта резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи за 2022 г. е в размер на 174 075,5 хил. лв. През годината с тях ще се гарантира устойчивост и ритмичност на здравноосигурителните плащания.

Проектът на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г. е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8%. Той предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно, допълват от МС.

В проекта на ЗБНЗОК за 2022 г. се предвижда балансирано бюджетно салдо. Заложените параметри на проекта на бюджет на НЗОК за 2022 г. създават стабилна финансова рамка за функционирането на системата на здравното осигуряване в условията на продължаваща извънредна епидемична обстановка, уверяват от кабинета.

Припомняме, по-рано критики срещу така предложения бюджет изказаха от Българската стопанска камара (БСК) .

Предстои бюджетът на Здравната каса да бъде официално разгледан и окончателно гласуван, но с изменения заради мнението на представителите на бизнеса и синдикатите.