Д-р Елена Лазарова: „Функционални заболявания на храносмилателната система при кърмачета – нови решения“

На 29 септември и 6 октомври в Гранд хотел София се проведе специализирано събитие за педиатри и неонатолози, подкрепено от фармацевтична компания Медис Фарма България. Лекция на тема: „Хранителни решение с млеката Novalac за кърмачета и малки деца“ представи д-р Елена Лазарова, Началник на Клиника по детска гастроентерология към СБАЛДБ „проф. Иван Митев“, гр. София.

Функционалните заболявания на храносмилателната система са съвкупност от различни рецидивиращи или хронични гастроинтестинални симптоми. Възрастово обусловени, не се дължат на органични причини или биохимични отклонения, не се отразяват на физическото развитие. „За кърмаческия период от раждането до 12-месечна възраст, изключително много доминират кърмаческите регургитации, кърмаческите колики, кърмаческата дисхезия, функционална диария и запек“, сподели лекторът.

Честотата на функционалните заболявания на гастроинтестиналната система (ФЗГИТ) до 1- годишна възраст са 30-67% кърмачески регургитации, 5-20% кърмачески колики и 3-27% функционален запек. „През първата година настъпва анатомично съзряване на храносмилателната система – както по отношение на обема на органите, така и по отношение на тяхната дължина. Настъпва и функционално съзряване – променя се активността на ензима амилаза, липаза, жлъчни киселини, и други, като всички те играят роля в усвояването на храната“, коментира д-р Лазарова и добави, че в последните 10 години се говори за комбинирани ФЗГИТ, като те вече са над 80%, две от заболяванията се срещат над 60%, а най-честите комбинации са газ и колики, колики и регургитации.

Комбинираните ФЗГИТ са свързани с кратка продължителност на кърменето, широко прилагане на медикаменти в ранния кърмачески период, нарушеното качество на живот. Последствията от тях са свързани с промяната качеството на живот на семейството, режима на хранене на кърмачето, функционални заболявания в по-късна възраст при децата, които са били с такива в ранна. От гледна точка на лечението, на първо място са анамнезата и обективното състояние. При наличие на алармиращи симптоми, децата трябва да бъдат насочени към специалист детски гастроентеролог. Ако не се наблюдават такива, се прави обучение на родителите, както и се дават съвети за начина на хранене.

маг. фарм. Александър Спасовки,
директор на Медис Фарма България

Кърмаческите регургитации се наблюдават при деца на възраст от 3 седмици до 12 месеца, повече от два пъти на ден над 3 пъти седмично. При 41-67% се наблюдават при здрави кърмачета до четвъртия месец, с пик между 4-6 месец и преминават спонтанно в 90% до 12-месечна възраст. Лечението отново е свързано с обучение на родителите и продължаване процеса на кърмене, избягване на прехранване. Когато децата не могат да се кърмят, първа стъпка за лечение на кърмаческите регургитации, е прилагането на т.нар. антирефлуксни формули. Когато е налице съмнение за АПКМ (алергия към протеина на кравето мляко), желателно е те да преминат на интензивно хидролизирана формула поне за две седмици. Ако кърмачето има алармиращи симптоми, е нужно да се насочи към детски гастроентеролог.

Антирефлуксните формули (AR) имат повишен вискозитет, увеличено съотношение казеин/суроватъчни протеини (80:20), което обуславя бавното изпразване на стомаха, а освен това казеинът намалява и регургитациите. Налице е и намалено съдържание на мазнини. Намаляват се епизодите на регургитации на ден, общата честота на децата с регургитации също намалява. „Царевичното нишесте намалява броя на кърмачетата с регургитации, и в същото време намалява безпокойството, плача и подобрява съня именно по-малкия газообразуващ ефект и настъпването на диария“, акцентира лекторът и добави: „Novalac AR е единствената формула, в която сгъстител е царевичното нишесте. Той намалява ефективно рефлуксните епизоди, има по-кратък престой на стомашното съдържимо в хранопровода. Novalac AR намалява броя на регургитациите без да предизвиква диария или запек“.

Д-р Лазарова представи международно проспективно мултицентрично проучване на ефективността на Novalac AR по отношение броя регургитации дневно и консистенцията на изпражненията. Проучването е в рамките на 90 дни със 100 деца, 79 от които го завършват. 53,3% от децата предварително са хранени с друга AR формула или мляко с добавен сгъстител. Резултатите показват, че средният брой регургитации с новата формула е от 7.3 до 3.4 дневно. На 14 ден се наблюдава статистически значимо седемкратно намаление на броя регургитации, като не се наблюдава промяна в консистенцията на изпражненията. Налице е адекватен растеж с леко увеличение на теглото за възрастта. Изводите са, че Novalac AR води до намаляване на регургитациите, без да предизвиква диария или запек.

Другото проучване, което представи лектора, е проспективно рандомизирано с 81 кърмачета с повръщане или регургитации над 3 пъти дневно, сравняващо ефективността на сгъстител царевично нишесте по отношение клиничната симптоматика и изпразването на стомаха, отчетено със Tc99M сцинтиграфия. В първата група са 41 деца, приемащи Novalac AR, а другата група е с 40 деца, приемащи Novalac 1. По отношение на клиничната симптоматика, в групата на децата, хранени с Novalac AR, се наблюдава статистическо значимо намаляване на регургитациите след втория месец. По отношение изпразване на стомаха, в същата група с деца на гладно, скоростта на изпразване на стомаха е 102, а след нахранване – 82. За сравнение, в групата на децата, хранение с Novalac 1, скоростта на изпразване на стомаха е 101, а след нахранване – 98. Изводите са, че Novalac AR e eдиствената формула с царевично нишесте, съдържаща водоразтворими фибри на Galactomannan, повишаващи вискозитета на храната и забавено стомашно евакуиране. „Novalac AR повлиява регургитациите, няма газове и запек, няма и диария“, обобщи д-р Лазарова.

При кърмаческите колики се наблюдава плач, неспокойствие, тревожност, липса на видима причина. Римските четири критерии включват коликите да продължават повече от 3 часа дневно, повече от 3 дни седмично и над 3 седмици. Лечението на кърмаческите колики включва употребата на пробиотици и кърмачески формули. Формулата на Novalac AC е с променен състав по отношение на въглехидратите – намалено количество на лактоза, като 60% от лактозата е заменена от малтодекстрин, 99% амилопектин. Налице е лесна усвояемост на глюкоамилаза, без ферментация в дебело черво и образуване на газове, което е едно от патологичните причини за образуване на колики.

Проучване, посветено на оценка на влиянието върху клиничните симптоми и дихателния водороден тест при хранене с Novalac AC при кърмачета с колики, е проведено при 20 кърмачета, а резултатите сочат при 85% от кърмачетата намаление на плача и флатуленцията, намаление на плача в 50% от случаите, както и подобряване на храненето при 50% от бебетата.

Диагнозата функционален запек се поставя при изпълнение на 2 от следните критерии поне за 1 месец: 2 или по-малко дефекации седмично, анамнеза за ретенция на изпражнения, болезнена дефекация, отделяне на твърди, обемисти и с голям диаметър изпражнения. Появата на запек се наблюдава най-често при преминаване от кърмене към хранене с краве мляко, въвеждане на твърди храни, нарушена микробиота, неправилно приготвяне на храната, липса на фибри и ограничения прием на течности. Отново, разговорите с родители са от съществено значение. Ако бебето се кърми, трябва да продължи да се кърми, като след 2-4 седмици се проследява теглото. При кърмачета, хранещи се с формула, трябва да бъде проверен начина на приготвяне на храната, както и използване на формули с бета палмитат, пребиотици и магнезий.

Novalac IT e една нова формула за кърмачета със запек. Можем да я използваме, защото има повишено съдържание на лактоза – 8.9g/100ml, което води до повишен осмолалитет, омекотява изпражненията и повлиява микробиотата. Съотношението казеин/суроватъчен протеин е 80/20, формулата е обогатена с магнезий, както е и подобрено съотношението Ca/P за омекотяване на изпражненията“, коментира д-р Лазарова. Тя представи проучване, сравняващо ефективността на кърмачески млека, обогатени с Mg и стандартни млека при деца под 6-месечна възраст с функционален запек. Участват 286 кърмачета, 143 приемат мляко, обогатено с Mg, 142 са с контролна формула за период от 30 дни. Резултатите показват, че на 7 ден – 82% спрямо 41% за групата, хранена с обогатено с Mg мляко. Също така се отчита повече от 1 нормална дефекация дневно за същата група в 86% спрямо 68%. На 7-ми и 29-ти ден пълен отговор се наблюдава при 25% от първата група спрямо 5% от втората. 80% от родителите в първата група са удовлетворени в сравнение с 10% от контролната група.