Каква е имуногенността на двете налични на пазара иРНК ваксини против COVID-19?

Продуктите на Moderna (mRNA-1273) и на Pfizer (BNT162b2) за превенция на COVID-19 демонстрират над 90% ефективност в предотвратяването на симптоматична инфекция със SARS-CoV-2, което е доказано с мащабни проучвания. Остава въпросът какво е тяхното представяне когато бъдат сравнени помежду си по отношение на имуногенност. 

Steensels D et al. включват работещи в сферата на здравеопазването в проспективно кохортно проучване, в което кръвни проби от участниците са изследвани преди и 6-10 седмици след имунизация. Хората, които са с открити анти-нуклеокапсидни антитела във всеки момент от изследването са определени като „прекарали инфекцията“, както и в случай, че имат антитела срещу шиповия протеин преди ваксинацията или анамнеза за положителен PCR тест при проба от назо-фарингеален секрет.

Най-общо, прекаралите инфекцията са с по-високи средни геометрични титри (GMTs) на антителата срещу шиповия протеин, отколкото наивните на SARS-CoV-2 участници. Сред 1647 здравни работници, 688 (22% прекарали инфекцията) получават препарата на Moderna, а 959 (13% прекарали инфекцията) този на Pfizer. GMTs на антителата срещу шиповия протеин са значително по-високи при ваксинираните с продукта на Moderna, отколкото тези с поставена ваксина на Pfizer (3836U/mL сравнено с 1444 U/mL).

Независимо от това, дали са се срещали със SARS-CoV-2 в предходен момент или не, участниците от Moderna рамото са с по-високи GMTs от хората от Pfizer групата (10708 спрямо 8174 U/mL [предходно инфектирани]; 2881 спрямо 1108 U/mL [наивни на вируса]). В последвал анализ става ясно, че видът на ваксината е независимо асоцииран със серологичния отговор.

Коментар:

Интерпретацията на тези резултати трябва да бъде направена в контекста на ограниченията на изследването, сред които са липсата на данни относно неутрализиращите антитела или на подробности за рандомизацията. Второто е особено важно имайки предвид, че във Pfizer рамото има повече жени и по-малко участници с предходна инфекция. Клиничното приложение на направените изводи остава неизвестно, но поне в краткосрочен план ефективността на двата препарата остава сравнима.  

Източник:

  1. Steensels D et al. Comparison of SARS-CoV-2 antibody response following vaccination with BNT162b2 and mRNA-1273. JAMA 2021 Aug 30; [e-pub]. (https://doi.org/10.1001/jama.2021.15125)