Системна терапия на псориазиса: когато локалните средства не са достатъчни

За много хора плаките при псориазиса не се повлияват значително след лечение с локални средства като кремове, мехлеми и лосиони. Понякога, площта на засегнатата кожа е твърде голяма за терапия само с топикални препарати.

Системното лечение се отличава по това, че повлиява на целия организъм и често е по- ефективно и удобно за приложение от кремовете и лосионите.  Същевременно обаче системната терапия би могла да има повече странични ефекти, а получаването на достатъчно информация за възможните опции помага на Вас и Вашия лекуващ лекар в избора на най-подходящото лечение.

Топикални или системни препрати?

Топикално е всяко лекарство, което се поставя директно върху кожата, а неговото преминаване през капилярите в кръвообращението е минимално.

Сред най-честите препарати за локално приложение са следните:

  • Кортикостероиди (хидрокортизон, флуоцинонид, триамцинолон),  антралин, калцитриол, катран, такролимус и тазаротен.
  • Ултравиолетова светлина (фототерапия), фокусирана само върху засегнатите области.

Системните препарати, действащи върху целия организъм, често повлияват имунната система и облекчават симптомите на псориазиса в големи площи от кожата. Те се назначават при умерено тежък до тежък псориазис. Сред тях са:

  • Перорални препарати (таблетки) като ацитретин, апремиласт, циклоспорин и метотрексат.
  • Биологични лекарства, включително адалимумаб, бродалумаб, цертолизумаб пегол, гуселкумаб, инфликсимаб, иксекизумаб, секукинумаб,  и устекинумаб. Те са препарати с инжекционно приложение.

Тежестта на псориазиса е решаваща

В случай, че обмисляте системна терапия е необходима оценка на тежестта на Вашето състояние. За тази цел специалистите класифицират пациентите на базата на засегнатата от псориатични плаки кожа:

  • Лека до умерена форма (ограничен псориазис): под 3% от общата телесна повърхност (дланта се равнява на около 1%)
  • Умерена форма: 3% до 10% от общата телесна повърхност.
  • Тежка форма: Над 10% от общата телесна повърхност.

Разпространената практика е при лека форма да се започне с локално лечение. За умерена до тежка форма обаче това би било недостатъчно и тогава се преминава към системно лечение. Често обаче специалистите съчетават двата вида терапия, което може да доведе до добро повлияване.

Псориазис и качество на живот:

Често лекарите и пациентите възприемат като тежко протичане различни неща. Болестта би могла да засегне самооценката на пациентите и да ги направи по-неуверени, да ги подтикне към изолация и понякога към депресия. Ето защо от основно значение за лечението е свободният и отворен диалог между лекаря и пациента.

Взимане на правилното решение

Проучванията показват, че хората с лека форма на псориазис често не се придържат стриктно към локалното лечение, тъй като честото прилагане на кремове, мехлеми, лосиони, пяна и т.н. е неудобно. Това не означава, че топикалните препарати нямат ефект, а че условията на лечението не са спазени.

Преминаването към системна терапия за удобство не е задължително грешна стъпка, но е необходимо да оцените ползите и рисковете преди предприемането на тази стъпка.

Системно лечение на псориазис: ползи и рискове

Описанието на страничните реакции в листовката на системните препарати би притеснило всеки. Повечето от тях повлияват на имунната система, с което увеличават риска от някои инфекции. По тази причина, приемът на системно лечение винаги е под лекарско наблюдение. Фототерапията може да доведе до кожна увреда, което да увеличи риска от рак на кожата. Метротрексатът изисква следене на чернодробните показатели, на костния мозък, на бъбреците и на белия дроб. Циклоспоринът от своя страна може да доведе до бъбречна увреда и неговият прием се проследява внимателно.

Всяка терапевтична опция има своите особености и по тази причина е необходимо да обсъждате стъпките от терапията с Вашия лекуващ лекар.

АНКЕТА “ПСОРИАЗИС” ЗА ДЕРМАТОЛОЗИ