Лигавичен имунитет на ГИТ и COVID-19

Имайки предвид, че гастроинтестиналният тракт (ГИТ) е една от входните врати за вируса SARS-CoV-2, ролята на имунната система на чревната лигавица като бариера против навлизането на вируса в организма е от огромно значение. Освен това, засягането на ГИТ при пациенти с COVID-19 е асоциирано с по-тежко протичане на заболяването. Настоящият обзор, напъсан от български екип лекари, разглежда актуалните данни относно връзката между вируса и компонентите на лигавичния имунитет по време на инфекцията като се спира и на възможни методи за неговото повлияване.

SARS-CoV-2 е РНК вирус, който на влиза в клетките през различни рецептори, сред които е и ACE2. Освен основните си функции, този рецептор участва в преминаването на аминокиселини в клетките на чревния епител, в експресията на пептиди с антимикробно действие, в равновесието на чревния микробиом, в абсорбцията на хранителни вещества и в поддържането на осмотичния и електролитния баланс на интестиналниата мукоза.

Възможен механизъм на възникване на малабсорбция и диария при COVID-19 е взаимодействието на вируса с ACE2-рецептора, и с други транспортерни молекули в чревната стена. Ето защо, въпреки че точната патофизиология на засягане на ГИТ при инфекцията не е изцяло изяснена, се наблюдава загуба на целостта на интестиналната бариера и промяна в състава на чревния микробиом.

Едно от доказателствата, че SARS-CoV-2 води до възпалителен процес в червото е наличието на повишени нива на фекален калпротектин при заразени пациенти, а авторите повдигат хипотезата, че изследването на този маркер би могло да помогне в проследяването на хода на заболяването.

Същевременно сред инфектираните със SARS-CoV-2 чревният микробиом е променен с редукция на коменсалните микроорганизми, загуба на разнообразието от бактериални видове и повишено разпространетие на опортюнистични патогени като, освен вируса, за тези изменения допринася и терапията при COVID-19.

Според литературните данни, измененията в чревния микробиом са асоциирани с дългосрочно приложение на доксициклин и хидроксихлорокин, което води до значително намаляване на количеството на Bacteroidetes, Firmicutes и Lactobacillus и до дисбиоза. По тази причина авторите препоръчват изследване на фецес от оздравели пациенти поне 35 дни след изчистване на вируса от дихателните пътища с изследване на състава на чревния микробиом.

Поради важната роля на лигавичния имунитет на ГИТ в защитата на организма срещу COVID-19, разработването на ваксини, стимулиращи този защитен механизъм, биха имали огромни предимства пред наличните в момента опции.

Източник:

  1. Velikova T, Snegarova V, Kukov A, Batselova H, Mihova A, Nakov R. Gastro- intestinal mucosal immunity and COVID-19. World J Gastroenterol 2021; 27(30): 5047-5059 URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v27/i30/5047.htm