Съществува ли повишен риск за суицид сред хора, изписани от интенвизен сектор?

Все повече пациенти, преминали през лечение в сектор по интензивно лечение и оцелели след критични състояния, страдат от физически и психиатрични последствия. Преживяването на критично състояние и престоят в такъв сектор са асоциирани с депресия, тревожност, посттравматично стресово разстройство, разстройство със злоупотреба с вещества и психоза.  Остава нерешен въпросът дали преминаването престоя в интензивен сектор е свързан и с повишен риск от суицид и самонараняване.

Използвайки база данни с медицинска информация, Fernando et al. анализират общо 423 000 пациенти, преминали през интензивно лечение и ги сравняват с над 3млн. души, преминали през хоспитализация в друго отделение в Онтарио в периода от 2009г. до 2017г. След статистическа обработка става ясно, че в сравнение с престоя в останалите отделения, този в сектор по интензивни грижи и реанимация е значително свързан с повишен риск за суицид (aHR 1.22) и самонараняване (aHR 1.15).

Този риск е най-явен веднага след изписване, продължава да е висок в продъlжение на години и се наблюдава както при пациенти с анамнеза за психиатрични заболявания, така и при такива без подобни оплаквания в миналото.Пациентите, преминали през интензивни грижи, които реализират опита за суицид, са предимно по-млади, живеят в по-неблагоприятни социално-икономически условия, нямат придружаващи заболявания, имат предишни психиатрични диагнози иса изписани без предписание за долекуване. Освен това, по-висок риск за суицид и за самонараняване носят апаратната вентилация и хемодиализата.

Коментар:

Хората с повишен риск за суицид и самонараняване са с различен профил от болните с хронични заболявания след изписване от сектора по интензивно лечение. Необходимо е лекуващия лекар да обръща внимание на психиатричното състояние на такива пациенти, особено ако са млади, и имат проблеми от психо-емоционалната сфера.

Източник:

  1. Fernando SM et al. Suicide and self-harm in adult survivors of critical illness: Population based cohort study. BMJ 2021 May 5; 373:n973. (https://doi.org/10.1136/bmj.n973)