Механизми, по които SARS-CoV-2 води до мозъчна патология

Пациентите, инфектирани със SARS-CoV-2, биха могли да развият разнообразие от неврологични състояния, а ендотелната дисфункция има потенциала да доведе до исхемични и хеморагични инциденти дори при млади хора. Освен това се наблюдава увеличена честота на демиелинизиращите заболявания. Идентифицирани са автоантитела, които нарушават функцията на невралните таргети. Не на последно място, вирусът би могъл да инфектира астроцитите, въпреки че тази инфекция е краткосрочна.

Yang et al. анализират генната експресия (т.е. експресираната РНК) в ядрата на клетки от 8 пациенти в напреднала възраст, починали след заразяване с COVID-19, от един пациент с фатален изход след грип и от други 13 контроли също в напреднала възраст. Оценени са общо 65 309 клетки от 14 различни типа от няколко мозъчни региона, включително неврони, глиални клетки и клетки от хороидния плексус, взимащи участие в кръвно-мозъчната бариера.

Сред пациентите с  COVID-19, механизмите на генна експресия в клетките от хороидния плексус и глията се различават значително от тези при контролните пациенти като същевременно сред засегнатите с COVID-19 генната експресия е подобна като. Тази на хора с невродегенератизни болести (включително деменция и шизофрения). Синаптичната сигнализация е нарушена във възбудните неврони, играещи основна роля в когнитивните процеси. Няма доказателства за наличие на SARS-CoV-2 в мозъка при аутопсия.

Коментар:

Този доклад подкрепя други научни данни, според които при пациенти с COVID-19, тежкото възпаление извън ЦНС (напр. в белия дроб) изпраща сигнални молекули, преминаващи през кръвно-мозъчната бариера, които активират имунните механизми на мозъка. Това води но патологични процеси, чиято клинична изява са нарушената когниция, нарушенията в настроението и халюцинации.

Източници:

  1. Yang AC et al. Dysregulation of brain and choroid plexus cell types in severe COVID-19. Nature 2021 Jul; 595:565. (https://doi.org/10.1038/s41586-021-03710-0)
  2. Marshall M. COVID and the brain: Researchers zero in on how damage occurs. Nature 2021 Jul; 595:484. (https://doi.org/10.1038/d41586-021-01693-6)