Проф. Красимир Антонов: „Новият брой на сп. „Medical News: Гастроентерология“ е кратък, ясен и приятен за четене, без да се излиза от рамките на доказателствената медицина“

Предстои виртуална Национална конференция по гастроентерология с безплатен достъп за всички членове на БДГЕ

Проф. Красимир Антонов е специален редактор на брой „Medical News: Новости Гастроентерология“ посветен на най-актуалните проучвания в областта на заболяванията на храносмилателната система. Специалният брой, можете да прочетете на следния линк – ТУК. Проф. Антонов е председател на Българското дружество по гастроентерология (БДГЕ) и председател на Експертния консултативен съвет по вирусни хепатити към Министъра на здравеопазването

Проф. Антонов даде специално интервю за читателите на Medical News относно броя, предизвикателствата, които COVID-19 постави пред гастроентеролозите, предстоящата виртуална Конференция по гастроентерология и елиминацията на хепатит С в България.

Какво можем да открием на страниците на новия брой на списание Medical News Новости, посветен на гастроентерологията?

В новия брой на списание „Medical News: Новости“ са отразени някои нови моменти в областта на гастроентерологията, които биха заинтересовали гастроентеролозите и общопрактикуващите лекари. Информацията се базира на данни от най-нови научни публикации.

Обхватът на разгледаните теми е много широк. Посочени са биомаркери, които могат да се приложат при диагностиката на синдрома на раздразненото дебело черво. Дадени са препоръки относно скрининга на колоректален карцином при пациенти на възраст 45-49г. Посочено е липсата на риск от повишаване на канцеригенеза при приложението на биологични лекарства сред пациенти с ВЧЗ, прекарали онкологично заболяване. Отразени  са новите стратегии за елиминацията на хриничните вирусни хепатити до 2030 година. Посочени са първите Европейски препоръки за диагностика и лечение на гастроентерологични прояви при транстиретинова амилоидоза.

Важно място е отделено за микробиотата, и по-спеиално на трансплантацията на фекална микробиота при пациенти с IBS, на създаването на първата биобанка за фекална микробиота в Източна Европа с първата серия от успешни трансплантации на фекална микробиота в България. Обърнато е внимание на “антирефлуксен” начин на живот и овладяване на симптомите на ГЕРБ, както и на по-чести релапси на възпалителните чревни заболявания в младата възраст при кратка давност на болестта.

Дадени са някои практически препоръки при извършване на колоноскопия, както и информация за опитите за създаване на ваксина срещу инфекцията с HCV. Споменато е приложението на изкуствен интелект при диференциална диагноза между автоимунен панкреатит и карцином на панкреаса, както и използването на албумин-билирубин скорът като предиктор за енергийна малнутриция при пациенти с хепатоцелуларен карцином.

Информацията е представена кратко и ясно, което я прави приятна за четене, без да се излиза от рамките на доказателствената медицина.

Какви предизвикателства постави пред гастроентеролозите пандемията с COVID-19?

Пандемията с COVID-19 постави много предизвикателства към българските гастроентеролози. Липсата на информация за същността на заболяването в началото, затрудни много работата ни с оглед обеспечаване на безопасността на медицинския персонал и пациентите ни.

В някои моменти броя на инфектираните ни колеги и наши пациенти, доведе практически до спиране на дейността на много отделения и клиники по ГЕ. Много от тях бяха преобразувани в COVID-отделения. Значителен брой гастроентеролози работиха в такива отделения. Това доведе до забавяне на диагностиката и лечението на много пациенти с гастроентерологични заболявания.

Сега се отчита значително увеличаване на броя на пациентите с усложнения на гастроентерологичните си заболявания. Рязско спадна броя на диагностицираните и лекуваните пациенти с хронични вирусни хепатити, увеличи се значимо броя на пациентите с декомпенсирани чернодробни заболявания. На изпитание е изправена цялата ни здравна система.

Същевременно пандемията с  COVID-19 създава условия за значителни промени в диагностичните ни алгоритми и методи лечение в насока на тяхното адаптирани към новите условия с цел да се улесни доспъпа на пациентите с гастроентерологични заболявания до специалистите и лечението.

Предстои Национална конференция по гастроентерология, разкажете ни повече за събитието.

Националната конференция по гастроентерология ще се състои on line на 15-16.10.2021, като темата и е Възпалителни заболявания на гастроинтестиналния тракт и черния дроб. Скоро предстои публикуването на цялата програма на конференцията, като за лектори са поканени водещи наши и чужди специалисти.

Фирменото представяне също е значимо. Достъпа до конференцията ще бъде безплатен за всички членовете на научното ни дружество, както и за всички желаещи да го посетят, изпратели своите електронни пощи до организаторите на събитието.

Припомням на колегите си, че на сайта на дружеството е посочена банковата сметка на дружеството, където могат да заплатят членския си внос – www.bsg.bg

Понеже сте национален експерт за вирусни хепатити, какви са актуалните предизвикателства свързани с елиминацията на хепатит С в България?

Като Председател на Експертния консултативен съвет по вирусни хепатити към Министъра на здравеопазването ще положа усилията за максимално улеснен достъп до лечение на всички български граждани с хроничен вирусен хепатит С, както и за провеждането на национални скринингови програми сред населението и създаването на национален електронен регистър.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email