Обучение за лекари: Фитотерапия при венозно-лимфна недостатъчност

Специализираната платформа за лекари – MedicalNews.bg и Български лекарски съюз съвместно създадоха система за електронното продължаващо медицинско обучение (ПМО) – Обучение Medical News.

Един от видео курсове в системата е на тема “Фитотерапия при венозно-лимфна недостатъчност” с автор Проф. Илина Кръстева, дфн – преподавател в Катедра по фармакогнозия, Фармацевтичен факултет, МУ-София

Курсът е подходящ само за лекари, основно общопрактикуващи лекари и специалисти от всички останали специалности.

Курсът е подходящ само за лекари, основно общопрактикуващи лекари и специалисти от всички останали специалности.

Материалите и използваната информация в курса са подготвени през 2021 г.

След курса предстои тест, за преминаването на който е нужен правилен отговор на над 70% от въпросите. При успешно преминаване на теста, всеки участник получава сертификат с 1 кредитна точка за продължаващо медицинско обучение (CME). Ако не преминете успешно теста от първия път, ще имате още 2 опита за полагането му.

Линк към курс “Фитотерапия при венозно-лимфна недостатъчност

За да изкарате курса е нужна регистрация в Medical News!