Какви са функционалните мозъчни изменения при редовна консумация на кофеин?

Кафето е най-разпространения източник на кофеин в световен мащаб, отчасти поради психоактивните ефекти на този метилксантин. Любопитното е, че дългосрочните последствия от редовната експозиция върху функционалните характеристики на мозъка все още не са известни.

В рамките на рандомизирано изследване, Magalhães et al. разпределят на случаен принцип 56 участници (възраст 19-57г.) в две групи: редовно консумиращи кафе (КК)-32 души, и неконсумиращи кафе (НКК), 24 участници. Те преминават през функционален ЯМР в покой и в биват оценявани по скали за различни състояния като стрес, тревожност и депресия.

В рамките на образното изследване КК групата показва по-слабо активни функционални връзки в мрежата, състояща се от задния и субкоркикалния регион, свързани със соматосетивната, моторната и емоционалната обработка. Освен това, при КК се забелязва по-продължителна активност на функционалната мрежа, включваща субкортикални зони, зрителните пътища и малкия мозък.

Интересното е, че всички описани промени са в пряка зависимост от честотата на консумацията на кафе и се появяват и при НКК след прием на напитката. Сред КК се наблюдават по-високи нива на стрес, отколкото сред НКК, и въпреки че не се регистрират други разлики при психологическата оценка, се наблюдава връзка между повишената консумация на кафе и увеличена тревожност при мъжете.

В заключение, авторите отбелязват, че прекомерният прием на кафе е свързан с функционални мозъчни изменения в покой с възможни последствия върху емоционалната сфера, концентрацията и готовността за бърза реакция.

Източник:

  1. Magalhães R, Picó-Pérez M, Esteves M et al. Habitual coffee drinkers display a distinct pattern of brain functional connectivity. Mol Psychiatry (2021). https://doi.org/10.1038/s41380-021-01075-4