COVID-19 не е единственото заразно заболяване, за което трябва да се мисли при постъпване по спешност

Според данни от САЩ се наблюдава тенденция за намаляване на тестовете за ХИВ/СПИН след обявяване на пандемията от COVID-19 през 2020г. Това би имало сериозни последствия за глобалната стратегия за справяне с ХИВ. Ето защо, автори от спешен център в Чикаго изработват план за включване на скрининг за ХИВ/СПИН към протокола за  изследване за COVID-19 без това да налага използване на допълнителен ресурс от медицински работници.

В периода между 1 януари и 16 октомври 2020, разгледаният спешен център извършва общо 18 830 теста за COVID-19 и 14 215 скрининга за ХИВ/СПИН, което води до откриване на 39 нови случая а инфекция с ХИВ, включително 12 пациенти с остра форма на заразното заболяване (11 постъпващи с характерни за COVID-19 оплаквания и 1 с доказана инфекция със SARS-CoV-2). Броят на скрининговите изследвания и честота на новооткритите случаи на ХИВ/СПИН са значително по-високи, отколкото през предходните 4 години. Интересното е, че в друг спешен център в Чикаго, където скринингът за ХИВ/СПИН не е включен в протокола за постъпване, се наблюдава спад в поставените диагнози с 25%.

Коментар:

Рутинното изследване за ХИВ/СПИН в условията в спешните центрове, където преминават много пациенти, е важна стратегия за навременно поставяне на диагнозата. Във време, когато тестовете за COVID-19 изискват голям материален и човешки ресурс, изработването на план за включване на скрининга за ХИВ е от голяма необходимост. Нарастването на честотата на новодиагностицирани случаи на ХИВ/СПИН, отбелязано в рамките на разгледаното проучване, не намира обяснение, но би могло да се дължи на по-големия брой пациенти, търсещи медицинска помощ поради грипоподобни симптоми.

Източник:

  1. Stanford KA et al. Incorporating HIV screening with COVID-19 testing in an urban emergency department during the pandemic. JAMA Intern Med 2021 Apr 12; [e-pub]. (https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2021.0839)