Нови данни от наблюдението на острите риносинуити в амбулаторната практика на българските лекари

Проф. д-р Румен Бенчев, специалист оториноларинголог

Проф. Бенчев, сред сравнително честите усложнения вследствие на респираторните вирусни инфекции са риносинуитите. Промени ли пандемията от COVID-19 актуалността на този проблем?

В действителност, риносинуитите са често срещано усложнение на обичайните вирусни респираторни инфекции, особено в детска възраст. В много от случаите този проблем излиза извън рамките на оториноларингологията и е тясно свързан с бронхо-пулмоналната патология, алергията и промените в локалния и хуморален имунитет, което обуславя и неговата непрекъсната актуалност.

Пандемията от COVID-19 не само не промени това, а дори й придаде още по-голям мащаб. Защото, при много от пациентите с доказана коронавирусна инфекция, клиничната картина е идентична с тази на останалите риносинуити и можем да поставим точната етиологична диагноза само със специфични тестове.

А наложи ли се промяна в начина на лечението на риносинуитите?

Пандемичната обстановка според мен не налага промяна в терапията. Важно е да се придържаме най-вече към установените световни консенсуси, защото те наистина се базират на един огромен опит на цялото човечество. В последния европейски консенсус EPOS 2020 се набляга на няколко ключови въпроса, единият от които е все по-нарастващата антибиотична резистентност в глобален мащаб. Там ясно е посочено, че по-голямата част от случаите на остър риносинуит са на вирусна основа, заради което лечението трябва да започне със симптоматични средства. Само при 2-3% е налице бактериален причинител. А дори и тогава, поради неговия самоограничаващ се характер, антибактериална терапия се прилага само при тежко клинично протичане.

С какви трудности се сблъсквате в хода на терапията?

Наличието на възпаление и оток, застой на ексудата, гъстата вискозна секреция, трудната й евакуация от синусите, затрудненият муколициарен транспорт – всичко това може да се окаже съществена пречка в терапията на риносинуитите. За затруднения мукоцилиарен транспорт много пъти допринася и използването на деконгестанти. Те, от своя страна, анемизират лигавицата, но и потискат мукоцилиарния транспорт, което води до допълнително натрупване на секреция.

Има и още един проблем – масово, още от първите дни, ненужно се предписват антибиотици за лечение на риносинуита. Както вече споменах, това е необходимо само в определени случаи. Само в първоначално тежко протичане на заболяването, с температура над 38 градуса или тогава, когато след едноседмично изчакване симптомите на гнойния риносинуит персистират.   

Ето защо лечението трябва да започне със симптоматична терапия, която да отблокира отворите на синусите, да намали вискозитета на слузния секрет, да възстанови мукоцилиарния транспорт. Тоест, стремежът ни е да възстановим естествения дренаж на синусите. Такива възможности предлагат някои проучени и утвърдени лекарства като Цинабсин например. Той е комплексен натурален препарат, чийто състав е така подбран, че въздейства на всички звена в патогенезата на риносинуита и повлиява целия симптомокомплекс на възпалителния процес на околоносните кухини. Цинабсин многократно е доказал своята ефективност и отличен профил на безопасност в редица международни клинични проучвания. А вече имаме и преки клинични резултати от амбулаторната практика на българските лекари, които потвърждават ефективността на Цинабсин в повлияването на 5-те типични симптома на риносинуит. Те бяха представени за първи път на 4-тата Педиатрична оториноларингологична конференция с международно участие, която се състоя през м. февруари тази година.  

Каква беше целта на изследването?

Проучването беше проведено в края на 2019 г. и началото на 2020 г. в 3 медицински центъра в гр. София, непосредствено преди да възникне COVID-19 кризата. Периодът беше специално подбран, защото през есенно-зимния сезон болните с риносинуит са значително повече. Целта беше да се документира ефектът на Цинабсин при пациенти с остър и обострен хроничен риносинуит, като оценката се правеше едновременно както от пациентите, така и от лекуващите лекари.

Колко пациенти участваха в проучването и какви критерии бяха оценявани?

Наблюдавани бяха 200 пациенти, мъже и жени във възрастова граница между 6 и 65 г., с остър или обострен хроничен риносинуит, като в повечето случаи формата на тези две заболявания беше най-вече катарална.

Всички те приемаха Цинабсин в обичайната терапевтична дозировка, а в малък процент от случаите беше назначена и допълнителна терапия по преценка на лекаря. Продължителността на лечението беше 14 дни, а наблюдението се извършваше в 4 визити – на ден 1, 3, 7 и 14.

Пациентите оценяваха 5-те характерни симптома на риносинуит – главоболие, лицева болка или натиск, назална конгестия, предна носна секреция, задна носна секреция. А лекарите, които провеждаха изследването, отразяваха промяната на отока, хиперемията и секрецията. Вторичните критерии за ефективност на лечението бяха промяна на тези 5 типични симптома за риносинуита, но оценени поотделно.

Кои симптоми на риносинуита бяха повлияни в най-голяма степен от лечението с Цинабсин?

Всички оценявани симптоми показаха статистически значима динамика към подобрение, като няма съществена разлика в степента на повлияване на различните оплаквания, но все пак можем да отбележим, че най-бързо намалява назалната конгестия, следвана от задна и предна назална секреция. А най-голямо намаление се наблюдава при назалната конгестия и предната назална секреция.

А може ли Цинабсин да се прилага с други лекарства?

Да, Цинабсин може успешно да се използва в комбинация с други лекарствени средства. Важно е да отбележа, че в самото изследване беше приложена и допълнителна терапия само при 22 от общо 200 пациенти, предимно локални антиинфекциозни лекарствени продукти и по-рядко локални кортикостероиди, деконгенстанти, системни антибиотици и др.

Какво е Вашето заключение от това проучване?

Резултатите потвърдиха още веднъж, че можем да разчитаме на Цинабсин за лечението на риносинуита – особено в острия стадий на заболяването, когато той се лекува само симптоматично, и тогава, когато не е препоръчително да се използват антибиотични лекарства. Медикаментът показа и отличен профил на безопасност, което го прави особено подходящ за амбулаторно лечение на пациенти във всяка възраст с такава патология. Това, което също e важно да отбележа, е, че всички тези данни са доказани в множество клинични проучвания, направени през годините. Което особено много ме радва, защото наша отговорност е не само да изведем пациента от острата фаза на дадено заболяване, но и да се погрижим нашето лечение да бъде предпоставка за здравето му в дългосрочен план.

Още информация за изследването за Цинабсин ще видите във видеото.