Проф. Диана Попова: „УНГ е една от най-търсените специалности в цял свят“

227 лекари събра IX Пролетна научна конференция по оториноларингология (ОРЛ). Организатор на конференцията е Асоциацията на лекарите по оториноларингология – проф. д-р Стоян Белинов – ИСУЛ. Събитието се проведе в периода 20-21 март и се излъчи на платформата за лекари www.medicalnews.bg.

Председателят на организационния комитет, проф. Диана Попова, дмн даде специално интервю за Medical News

IX Пролетна научна конференция по ОРЛ се проведе виртуално. Какви бяха основните акценти от събитието?

Пролетната научна конференция си поставя основни цели в няколко аспекта.  Първият е да се  представят новите концепции при диагностиката и лечението – хирургично и консервативно. Новите технологии ни позволяват по прецизно, комплексно и радикално поведение при пациентите със заболявания в областта на ушно-носно-гърлени болести и хирургията на глава и шия. 

Втората насока е да се представят научни разработки и теми по които се работи  в клиниката. Тези проекти в повечето случай са интердисциплинарни, разработени заедно с  генетици, патолози, имунолози и други специалности  от Медицинския факултет при МУ- София.

Третата част е представяне на редки случай от нашата практика. Естествено сме се съобразили с новия  формат на провеждане на научни събития, дължащ се на времето в което живеем. Целта ни е да бъдем актуални, полезни и интересни за нашите колеги,което ще ги стумулира да  влязат във виртуалната зала и да слушат лекции.

Макар и виртуално, събитието събра близо 230 специалисти. Какви са позитивите от виртуалното провеждане на една конференция?

Това , че  толкова специалисти са посетили нашата  виртуална конференция означава, че сме изпълнили целите които сме си поставили. Ползите  за  мен могат да се разглеждат от страна на тези които презентират, както и се надявам, че сме били полезни и за колегите които са присъствали на виртуалната конференция.

Разработването на една  презентация изисква да се проучи какво съществува в международните бази данни по разглеждания проблем и на тази основа да се оформи представянето. Този процес винаги обогатява знанията и съпоставяйки ги с практиката,   се раждат различни нови  идеи.

Редица млади колеги представиха собствени научни резултати. Прави впечатление, че въпреки пандемията, научната дейност продължава.

 За младите колеги е  особено необходимо да участват в такива събития, които им дават удовлетвореност от това което правят.

Привлекателна ли е специалността УНГ за младите лекари?

Специалността ушно-носно-гърлени болести и хирургия на глава и шия е една от най търсените   специалности в цял свят, поради голямото многообразие на патологията  и съответно широкия спектър от  хирургични и инвазивни процедури. С възможности за колаборация с  други специалности като  неврохиругия, съдова хирургия, очни болести,   лицево-челюстна хирургия и други.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email