Диетите с висок гликемичен индекс увеличават сърдечно-съдовия риск

Диетите, състоящи се от голямо количество въглехидрати с висок гликемичен индекс (т. н. „бързи въглехидрати“) увеличават риска за развитие  на захарен диабет тип 2. Въпреки това, последствията върху сърдечно-съдовия риск са неясни, а изследванията по въпроса са проведени единствено в държави с висок стандарт на живот.

Международен екип от изследователи обхващат 138 000 участници на възраст от 35г. до 70г. в 20 държави от 5 континента с голям диапазон от среден доход на населението. Проследяването продължава близо 9.5 години, по време на които обхванатата популация попълва въпросници за приема на храна, съобразени с техните културни особености.

Първичната крайна цел е комбинация от смърт по сърдечно-съдова генеза, нефатален инфаркт на миокарда (ИМ), инсулт, сърдечна недостатъчност (СН) или смърт по всякаква причина. След взимане предвид на редица променливи, участниците в най-горната пета на гликемичния индекс са сравнени с тези от най-долната: хората с налични преди изследването сърдечно-съдови заболявания  са с HR от 1.51; а тези без ССЗ са с HR от 1.21.

Авторите отбелязват наличието на силна връзка доза-отговор между гликемичния индекс и първичната крайна цел. Увеличението на гликемичния индекс също така е асоциирано самостоятелно със смъртта по сърдечно-съдови причини.

Коментар:

Резултатите от това голямо и внимателно проведено изследване са много подобни на тези от предходни проучвания. Въпреки това, в разгледаното изследване е обхваната голяма и разнообразна по етнос, социално-икономически статус и култура на хранене популация. Тази особеност дава допълнителна тежест на заключението, че диетите с висок гликемичен индекс имат последствия върху сърдечно-съдовото зздраве.

Източник:

  1. Jenkins DJA et al. Glycemic index, glycemic load, and cardiovascular disease and mortality. N Engl J Med 2021 Apr 8; 384:1312. (https://doi.org/10.1056/NEJMoa2007123)