Прием на витамин D от хоспитализирани пациенти с COVID-19

Според данните от проучвания вит. D играе важна роля в имунния отговор и би могъл да проявява противовъзпалителен ефект. Все още е неясно дали пациентите с COVID-19 и дефицит на вит. D са с по-неблагоприятна прогноза и дали приемът на вит. D би помогнал за ограничаване на тежестта на заболяването.

Murai et al. разпределят на случаен принцип 240 пациенти, хоспитализирани с COVID-19, да получат еднократна перорална доза от вит. D3 (200,000 IU)  или плацебо. Почти всички участници се нуждаят от допълнително подаване на кислород, а при сравнително малка част се стига до неинвазивна вентилация. В проучването не са включени пациенти на интензивно лечение. На около две трети от участниците е назначен кортикостероид.

Въпреки значително по-високата плазмена концентрация на 25-хидроксивитамин D при тестовата група, няма междугрупова разлика по отношение на продължителността на болничния престой, честотата на превеждане в структура с интензивно лечение и на смъртността. При ограничаване на анализа само до тези пациенти с първоначален дефицит на вит. D (т.е.  <20 ng/mL), получените резултати са подобни. Не се съобщава за странични ефекти.

Коментар:

В хода на пандемията стана ясно, че данните от обсервационни изследвания и наличието на биологичен механизъм не винаги се реализират като клинично подобрение в рамките на рандомизирани котролирани проучвания. Такъв е и случаят с допълнителния прием на вит. D, за който няма категорични доказателства за ефективност при пациенти с COVID-19.

Източник:

  1. Murai IH et al. Effect of a single high dose of vitamin D3 on hospital length of stay in patients with moderate to severe COVID-19: A randomized clinical trial. JAMA 2021 Feb 17; [e-pub]. (https://doi.org/10.1001/jama.2020.26848)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email