Протективен ефект на кафявата мастна тъкан по отношение на захарния диабет и артериалната хипертония

Кафявата мастна тъкан преобразува енергията в количество топлина, докато бялата складира енергия. Изследвания върху лабораторни мишки и други животни демонстрират, че кафявата мастна тъкан защитава срещу нарушения в глюкозния толеранс и съдови заболявания. Тя е открита сравнително скоро при хората и ползите от нея не са напълно изучени.

Международен екип от учени анализира образите от 135 000 ПЕТ/КТ от общо 52 000 пациенти с онкологични заболявания. Те сравняват участниците с по-голямо съдържание на мастна тъкан в организма от тези с по-малко и установяват, че първите са с по-ниска кръвна концентрация на глюкоза и на триглицериди и с по-висока концентрация на HDL холестерол.

Те са и със значително по-ниска заболеваемост от захарен диабет тип 2, дислипидемия, коронарна артериална болест, предсърдно мъждене/трептене, мозъчно-съдова болест, конгестивна сърдечна недостатъчност и артериална хипертония. Предимствата от наличието на кафява мастна тъкан са най-изразени за хора с телесна маса над нормата и със затлъстяване.

Коментар:

Големият мащаб на проучването доведе до заключението, че кафявата мастна тъкан е свързана с по-ниска честота на захарен диабет тип 2, артериална хипертония и сърдечно-съдова болест. Въпреки това авторите не изясняват дали нейното наличие е независим протективен фактор или е маркер за други рискови фактори.

Освен това участниците преминават през ПЕТ/КТ поради наличието на онкологично заболяване и би могло да се предположи, че протективният ефект на кафявата мастна тъкан може да не е наличен при хора без раково образувание. В момента са в ход изследвания върху терапевтични интервенции, чиято цел е да увеличат съдържанието на кафява мастна тъкан.

Източник:

  1. Becher T et al. Brown adipose tissue is associated with cardiometabolic health. Nat Med 2021 Jan; 27:58. (https://doi.org/10.1038/s41591-020-1126-7)