Д-р Асен Келчев се присъедини към Научния борд на Medical News

Д-р Асен Келчев, началник на Отделение по кардиохирургия към Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, се присъедини към Научния борд на единствените специализирани медии за медици у нас Medical News и Здравен навигатор.

Д-р Асен Келчев завършва с отличие Медицински университет София през 2004 г. Има две специалности – по кардиохирургия и съдова хирургия. Магистър е по „Здравен мениджмънт” в ЮЗУ „ Неофит Рилски” .

В периода 2004 – 2007 г. е ординатор в Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Света Екатерина”. През 2007-2018 г. работи в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда под ръководството на доц. Димитър Николов.

Придобива специалност кардиохирургия през 2013 г. Участва в многобройни интердисциплинарни виокоспециализирани процедури заедно с гръдни и съдови хирурзи. Заедно с доц. Цветан Минчев (началник на Гръдна хирургия) и проф. Цветана Кътова (микрохирургия на ръка) извършват за първи път в България изграждане и имплантиране  на трахея от кожно ламбо. Участва в  реконструктивни операции на заместване на горна празна вена със спирален графт от вена сафена, както и в  реконструктивни операции на долна празна вена при пациенти с реноцелуларен карцином.

От 2018 г. завежда отделението по Кардиохирургия към Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център.  През този период развива реконстрултивна хирургия на аортна и митрална клапи. С участието на проф. Де Паулис извършва реконструкция на аортната клапа при  пациенти с аортна регургитация и бикуспидна аортна клапа, както и  аортно-клапно съхраняващи операции по метода на Дейвид при пациенти с аневризми на корена на аортата.

За периода от 2018 г. до момента в отделението са направени над 100 реконструктивни операции на митрална клапа, като повече от 40 са с имплантиране на нео-хорди. Благодарение на 3D ендоскопската апаратура в екипът на д-р Асен Келчев прилага програма по минимално инвазивна кардиохирургия на митрална и аортна клапи. Рутинно се използват минималноинвазивни достъпи за смяна на аортна клапа и протезиране на възходяща аорта. Използваните достъпи са горна парциална стернотомия и дясна миниторакотомия.  Дясната миниторакотомия за протезиране на аортна клапа е оперативен достъп, прилаган единствено в Отделението по кардиохирургия в Сърдечно-съдов център. По реализацията му подкрепа оказват проф. Виктор Костаке (Болница Полизано, Сибиу, Румъния) и проф. Антониос Пицис (Болница ”Св. Лука” Солун, Гърция). Използването на минималноинвазивни техники ускорява възстановяването, намалява кръвозагубата и не на последно място има отличен козметичен резултат.  

В Отделението по кардиохирургия под ръководството на д-р Келчев се използват и минималноинвазивни достъпи за операции на митрална клапа, трикуспидална клапа и междупредсърден дефект. Реконструктивната хирургия на митрална клапа е приоритетна за отделението, като в рамките на две годни са извършени над 100 пластики на митрална клапа. Под ръководството на проф. Мокрачек се разработва и програма по хирургично лечение на предсърдно мъждене. Отделението разполага  с апаратура както за криоаблация, така и за рафиофреквентна аблация на предсърдно мъждене.

Хирургично лечение на предсърдно мъждене е приложено при над 20 пациенти с отлични резултати. Колаборацията с отделението по електрофизиология е в основата на добрите резултати и позволява комплексен хибриден подход към тази разнообразна патология. Изолирането на ухото на ляво предсърдие при пациенти с предсърдно мъждене със специално устройство наречено AtriClip, намалява риска от исхемичен мозъчен инсулт. Постигането на оптимални дългосрочни резултати е основна цел на екипа на д-р Келчев. Постоянно се увеличава броя на пациентите с аортокоронарен байпас, при които се използва повече от един артериален графт (втора артерия мамария или артерия радиалис).

Към момента над 110 пациенти са получили оптимална миокардна реваскуларизация с два и повече артериални графта. Основна цел на Отделението по кардиохирургия е да предостави на своите пациенти модерна и високотехнологична медицинска помощ.