Възстановяване на стари и увредени неврони при лабораторни животни

Човешките клетки, особено невроните, загубват способността си за регенерация в хода на тяхното узряване. С напредването на възрастта настъват промени в генната експресия, т. нар. епигенетични промени.

Промени в генетичния материал в лабораторни условия биха могли да спрат и да върнат обратно процеа на стареене на клетките. Възможно ли е обаче да се обърне хода на времето при живи организми?

Според нов доклад, поставянето на комбинация от три гена в миши и човешки неврони от ретината възвръща епигенетичната последователност, характерна за младите клетки и подпомага регенерацията след увреда.

Изследователите постигат това чрез синтезиране на вирусен вектор, който да служи като носител на въпросните три гена, и неговото инжектиране във вътреочната течност на две групи мишки: такива които са загубили зрението си с непредване на възрастта и в следствие от глаукома.

Авторите установяват, че зрението напълно се възстановява при старите животни, а при тези с глукома, то се възвръща на 50%. Не се наблюдават явни странични ефекти. Идентифицирани са няколко биохимични механизми, по които тази генетична комбинация възстановява здравето на невроните.

Коментар:

През последните две десетилетия биолозите откриват, че клетъчното стареене е обратим процес и че то може да бъде забавено с помощта на генетични манипулации върху червеи и други живптни. С

поред разгледания доклад, последствията от стареенето и увредата на клетки на  бозайници, е възможно да бъдат възстановени при живи организми. В случай, че тези резултати биват постигнати при други опити, това би прераснало в огромна стъпка в сферата на биомедицината.

Източник:

  1. Lu Y et al. Reprogramming to recover youthful epigenetic information and restore vision. Nature 2020 Dec; 588:124. (https://doi.org/10.1038/s41586-020-2975-4)