Неврологичен статус при поколението на жени, приемащи витамин D

Резултатите от обсервационни анализи показват,че високата кръвна концентрация на витамин D е свързана с подобрена прогноза относно нервното и когнитивното развитие на поколението.

Ето защо Sass et al. използват данните от мащабно изследване, фокусирано върху приема на вит. D3 за да оценят ползите от високодозовия (2400 IU) сравен със стандартния (400 IU) режим сред 638 бременни участнички.

 Всички те приемат стандартна доза от витамина по време на бременността като част от тях са разпределени да приемат допълнителна доза вит. D3, а на другите е назначено плацебо на 24 г.с.

В следващите 6 години се проследява развитието на 550 новородени. След провеждане на широк набор от изследвания, авторите стигат до заключението, че няма разлики между поколението на жените в тестовата и в контролната група по отношение на моторните, езиковите и когнитивните функции, както и и емоционалното и поведенческото развитие.

Коментар:

Високодозовият заместителен режим с вит. D е свързан с подобрена прогноза в редица обсервационни проучвания. Въпреки това, за голяма част от състоянията не е намерена връзка, а заместването с вит. D не води доказано до по-благоприятна клинична картина.

В случая с приема по време на гестационния период, той не води до по-добра прогноза относно нервно-психическо здраве в поколението.

Източник:

  1. Sass L et al. High-dose vitamin D supplementation in pregnancy and neurodevelopment in childhood. JAMA Netw Open 2020 Dec 8; 3:e2026018. (https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.26018)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email