Предстои Четвърта научно-практическа конференция “Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници”

По инициатива на Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис ООД, съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българско научно дружество по фармация, в периода 29 – 31 януари 2021 г., за първи път ще се проведе изцяло онлайн. Четвърта научно-практическа конференция Комплексен подход в  терапията в старческа възраст и при дълголетници „Да изберем правилното решение”. Форумът е насочен към лечението на пациенти над 75-годишна възраст.

Конференцията предизвиква широк интерес у медицинските специалисти и утвърждава необходимостта и полезността от неговото провеждане, за да бъдат дискутирани профилактичните, диагностичните и лечебните подходи в старческа възраст и при дълголетници.

Част от темите, които ще бъдат разгледани по време на събитието, включват: проблеми на стареенето и дълголетието, гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст (част 1-4), първичната профилактика на сърдечно-съдови заболявания при пациенти в напреднала възраст, артериална хипертония, дислипидемия и захарен диабет при стари хора, съвременно лечение на сърдечната недостатъчност, ритъмни нарушения в старческата възраст, ендокринни нарушения в старческата възраст, и други.

Програмата можете да видите ТУК.
Регистрация можете да направите от ТУК.