Д-р Ангел Налбански се присъедини към Научния борд на Medical News

Д-р Ангел Налбански, дм от УСБАЛАГ „Майчин дом“ се присъедини към Научния борд на единствените специализирани медии за медици у нас Medical News и Здравен навигатор.

Д-р Налбански е роден на 24 ноември 1972г. в София. Завършва висше образование, магистър по медицина, в Медицински университет – София през 1997 година. От 1998 година е редовен специализант към катедра “Акушерство и гинекология”, Университетска болница “Майчин дом”. През 2003 година придобива специалност “Акушерство и гинекология”. През 2006 година придобива научна степен “Доктор по медицина” след защитен докторат на тема “Етиопатогенеза и диагностика на гениталната ендометриоза”. От 2006 година е асистент към МУ – София, катедра “Акушерство и гинекология”. От 2010 година става главен асистент в същата катедра.

От началото на професионалната си и научна кариера д-р Ангел Налбански има:

 • участия в повече от 40 български и международни научни форуми и работни срещи;
 • над 30 научни публикации в областта на акушерството и гинекологията;
 • участие в научните колективи на три учебника в областта на акушерството и гинекологията;
 • 18 години преподавателска дейност в Медицински университет – София и Медицински колеж “Йорданка Филаретова” към МУ – София;
 • специализации в областта на ендоскопската (миниинвазивна) хирургия, онкогинекологията, ултразвуковата диагностика в акушерството и гинекологията;
 • извършени над 4000 акушерски и гинекологични операции.

Към момента д-р Ангел Налбански продължава проучванията си за диагностика и лечение на ендометриоза, поликистозна болест на яйчниците и тубарен стерилитет.

СЕРТИФИКАТИ

 • GESEA Certification Level 1 and 2 (ендоскопска хирургия, лапароскопия, хистероскопия);
 • Сертификат за ендоскопска хирургия към Kinki Hospital (Япония);
 • Сертификат за ендоскопска хирургия от СБАЛАГ “Майчин дом” (София);
 • Сертификат за колпоскопия и деструктивна терапия на заболявания на маточната шийка;
 • Сертификат за ултразвукова диагностика в гинекологията.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Български лекарски съюз
 • ESGE (Европейско Дружество по Гинекологична Ендоскопия)
 • WALS (Световна Асоциация на Лапароскопските Хирурзи)

Списък с членовете на Научния борд на Medical News и Здравен навигатор – ТУК.