Гайдлайн за консумация на червено месо без допълнителна обработка и обработени месни продукти

Актуалните препоръки на Международен консорциум за хранителни препоръки (NutriRECS) относно хранителния режим определят необработеното  червено месо и обработените месни продукти като важен фактор в канцерогенезата и в развитието на сърдечно-съдови заболявания.

Въпреки това, тези препоръки имат някои ограничения:

 1. базират се единствено на обсервационни проучвания;
 2. липсват данни с категорични количествени изменения;
 3. до момента няма систематичен обзор;
 4. не включват информация за възможен конфликт на интереси на авторите;
 5. липсва постоянство в описването на предпочитанията и навиците на популацията.

Ето защо, в рамките на този нов гайдлайн, панелът от експерти взима на фокус тези неясни досега моменти разглеждайки пет мета-анализа: единият мета-анализ включва данните от всички обхванати рандомизирани, контролирани проучвания, други три се спират на данните на всички обсервационни изследвания с над 1000 участници, а последният се занимава с навиците и предпочитанията относно консумацията на месо като цяло.

Получените изводи са следните:

• Мета-анализът на 12 рандомизирани контролирани проучвания  не показва статистически значима разлика между пациентите, които консумират големи количества чревено месо, сравено с тези, които не го включват до такава степен в диетата си за период на проследяване от 10 години. Сравнените параметри са обща смъртност, смъртност от сърдечно-съдов инцидент, сърдечно-съдови заболявания и смъртност, свързана с раково заболяване, включително колоректален карцином.

• Резултатите от обсервационните изследвания показват, че за всеки 100 човека, намалили приема на необработено червено месо или обработени месни продукти с три порции седмично, около дин човек е избегнал летален изход и един е избегнал поставянето на диагнозата захарен диабет в хода на проследяване от 11г.

Ключовата препоръка е, че консумацията на червени и на обработени меса може да бъде продължена според вкусовите предпочитания (слаба препоръка, базирана на доказателства с ниско качество).

Коментар:

Разгледаният гайдлайн, който стана повод за полемика, систематично включва доказателства за ефекта на необработеното червено месо и обработените месни продукти върху клиничната прогноза.

Публикуваните резултати показват и колко важен акцент имат диетичните навици на пациентите върху взимането на решение относно изключването на дадена хранителна група. Препоръките са слаби и са основани на доказателства с ниско качество.

По-големи рестрикции от “стандартното” намаляване с три порции седмично на червеното месо може би биха дали по-категоричен резултат. По-добрите резултати от обсервационните проучвания означават, че за постигане на клинична полза, по-рестриктивният хранителен режим е необходимо да се спазва за дълъг период от време (над 10 години).

Източници:

 1. Johnston BC et al. Unprocessed red meat and processed meat consumption: Dietary guideline recommendations from the Nutritional Recommendations (NutriRECS) Consortium. Ann Intern Med 2019 Oct 1; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/M19-1621)
 2. Zeraatkar D et al. Effect of lower versus higher red meat intake on cardiometabolic and cancer outcomes: A systematic review of randomized trials. Ann Intern Med 2019 Oct 1; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/M19-0622)
 3. Vernooij RWM et al. Patterns of red and processed meat consumption and risk for cardiometabolic and cancer outcomes: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. Ann Intern Med 2019 Oct 1; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/M19-1583)
 4. Han MA et al. Reduction of red and processed meat intake and cancer mortality and incidence: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. Ann Intern Med 2019 Oct 1; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/M19-0699)
 5. Zeraatkar D et al. Red and processed meat consumption and risk for all-cause mortality and cardiometabolic outcomes:
 6. A systematic review and meta-analysis of cohort studies. Ann Intern Med 2019 Oct 1; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/ M19-0655)
 7. Valli C et al. Health-related values and preferences regarding meat consumption: A mixed-methods systematic review.
 8. Ann Intern Med 2019 Oct 1; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/M19-1326)
 9. Carroll AE and Doherty TS. Meat consumption and health: Food for thought. Ann Intern Med 2019 Oct 1; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/M19-2620)