Различният щам дрожди Saccharomyces boulardii CNCM I-745 и мисията на Biocodex

ENTEROL® (съдържа дрожди S. boulardii CNCM I-745) e единственият пробиотик в България, регистриран като лекарствен продукт, което гарантира достатъчно научни доказателства за неговата ефикасност и безопасност. Той може да се прилага за лечение на заболявания при болни и профилактика на заболявания при здрави хора – www.enterol.bg

Понастоящем съществуват категорични доказателства за терапевтичния ефект на Enterol® в профилактиката и лечението на инфекциозната диария при деца и възрастни, антибиотик-асоциираната диария, както и при рецидивиращи инфекции с Clostridium difficile.

ENTEROL® е единственият пробиотик, който може да се приема едновременно с антибиотици.

Enterol®, съдържащ уникалния щам дрожди Saccharomyces boulardi CNCM I-745 е лекарствен продукт на BIOCODEX  – https://www.youtube.com/channel/UCQO97j-upDPdrGwPL1gJ82A/featured)

BIOCODEX е независима, мултинационална фармацевтична компания, основана във Франция през 1953 г. Първоначалният й акцент е  гастроентерологията, по-специално използването на уникалния щам дрожди Saccharomyces boulardii CNCM I-745®.

Дрождите доказано показват положителен ефект върху чревната микробиота и върху някои патологични странични ефекти, причинени от дисбаланс в микробиоти (дисбиоза), включително диария, свързана с антибиотици, чревни инфекции на C. difficile и остър гастроентерит. Днес BIOCODEX се разраства и разширява нейния фокус, изследвания и експертиза в областта на микробиоти и пробиотициhttps://www.biocodex.com/en/

Мисията на Biocodex Microbiota Foundation (BMF) е да насърчава изследванията на микробиоти и тяхното взаимодействие с различни патологии. Изследванията се подпомагат чрез безвъзмездни средства, дадени за проекти, които изследват влиянието на микробиотата върху човешкото здраве. BMF поддържа както фундаментални, така и приложни изследвания. Проектите се избират ежегодно от комисия от независими международни учени  – https://www.biocodexmicrobiotafoundation.com/

За въпроси и допълнителна информация, моля  свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба (Biocodex) за България: МагнаФарм България ЕАД, ул. Проф. Александър Фол 2Б, ет.7, 1700 София,

office.sofia@magnapharm.eu, (02) 810 39 49, +359 888 644 330