Д-р Надя Накова: „Често пациентите се лутат при различни специалисти преди поставянето на правилната диагноза“

Д-р Надя Накова е специалист по лъчетерапия в Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, асистент-преподавател към Катедрата по нуклеарна медицина, Ммедицинска онкология и лъчетерапия към Медицински университет – София. Участва в редица български и чуждестранни онкологични форуми. Посещава специализирани обучителни курсове в Австрия, Германия, Италия, Унгария и Русия. Лектор е на научни събития, свързани с лечението на тумори на главата и шията. Професионалните  и интереси са в областта на злокачествените тумори на кожата и млечната жлеза, туморите на глава и шия и педиатричните тумори.

Защо в последните години, когато специалистите говорят за тумори на главата и шията, все по-често споменават human papillomavirus/HPV? Може ли да се каже, че между HPV-инфекциите и туморите на главата и шията има връзка?

Допреди няколко години HPV се свързваше само с рака на маточната шийка и аналния карцином.  В последното деситилетие увеличаването на новодиагностицираните тумори на главата и шията в световен мащаб отново насочи вниманието към човешкия папиломен вирус или HPV.

 Задълбочаването на проучванията показа, че поне 12% от фарингеалните карциноми, 3% от туморите на устната кухина, над 17 % от синоназалнитете карциноми и до 60% от случаите на орофарингеален карцином са асоциирани с HPV инфекция.

При HPV асоциираните орофарингеални карциноми се наблюдава тенденцията за  по-ранната възраст на проява на заболяването, често при отсъствиео на вредни фактори като тютюнопушене и злоупотреба с алкохол.

Статистически интересен факт е, че HPV асоциираният орофарингеален карцином се среща 6-7 пъти по често при мъжете.

Кои са най-често срещаните симптоми, които да насочат пациента за преглед при специалист? Към кои специалисти трябва да се обърнат хората, имащи някои от симптомите, които описвате?

Симптомите на туморите на глава и шия могат да бъдат най-разноообразни и до голяма степен се определят от мястото на първоначална поява на тумора.

Често симптоми, подобни на не толкова сериозни състояния, подобни на  обикновена настинка, могат да са първите сигнали за тумор на главата и шията. Промяна в гласа, подуване/бучка в областта на шията, болки в гърлото, затруднено преглъщане или кашлица, неповлияващи се от стандартно за тези оплаквания лечение, може да бъдат симптоми на рак на гърлото. Двойното виждане или шумът в ушите пък могат да ни насочат към назофарингеален карцином.

За съжаление в България се наблюдава тенденция на неглижиране на симптомите и вредните навици като злоупотреба с алкохол или тютюнопушене, което води до късно диагностициране и намалява шансовете за успешно лечение.

Някой от туморите на глава и шия са видими с просто око, като незарастваща раничка върху устните или езика, напипващи се възли под долната челюст или подутина зад ушната мида – при такива провяи може да възникне съмнение за тумор на слюнчените жлези.

Често пациентите се лутат при различни специалисти преди поставянето на правилната диагноза. Тук ролята на стоматолога и личния лекуващ лекар са от първостепенно значение, тъй като някой лезии са видими в устната кухина при първичен преглед.

Липсата на повлияване на симптомите след проведено стандартно трябва да е сигнал за необходимост от допълнително уточняване на диагнозата. Водещите специалисти в диагностиката и стадирането на туморите на глава и шия са УНГ специалистите и лицевочелюстните хирурзи.

Основните подходи за лечение на рака на главата и шията са хирургична интервенция, лъчетерапия и химиотерапия. Вие сте специалист по лъчелечение, бихте ли разказали каква е целта на лъчетерапията при такава диагноза и какво могат да очакват пациентите?

Лъчетерапията е част от мултидисциплинарния подход при лечението на туморите на глава и шия. Тя е локален метод на лечение, при които се използват йонизиращи лъчения, които увреждайки туморните клетки, ги унищожават.

През последното десетилетие апаратурата за лъчелечение се модернизира и стана все по – високо технологична, като възможностите за приложение се увеличиха и същевременно намаляха страничните реакции. При назофарингеалените карциноми лъчелечението е водещ лечебен метод. При някои добре подбрани случаи на тумори на главата и шията може да се използва комбинация от лъчетерапия и химио- или таргетна терапия  за постигане на контрол върху развитието на тумора.

Този подход може да отложи операцията във времето, когато заболяването се появи отново. Това е така нареченият органосъхраняващ подход. Разбира се това не е приложимо за всички пациенти и трябва да се прави баланс между ползите и минусите на всеки метод, и желанието на пациента.

В други случаи оперативното лечение взема превес и лъчетерапията, в комбинация или без химио- и таргетна терапия, се прилагат в последствие, за да се намали рискът от рецидив и разпространение на туморни клетки.

Важно е да се отбележи, че лечението на онкологичните заболявания е комплексно и  колкото по-рано се открие заболяването, толкова по-големи са възможностите за лечение, постигане на туморен контрол и излекуване.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email