Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Проф. Галина Кирова: “Образната диагностика не се изчерпва само с това да разглеждаш и анализираш образи”

Проф. Галина Кирова е началник на Клиника по Образна диагностика от основаването на Болница Токуда. Благодарение на дългогодишния си стаж в Националния онкологичен център познава добре биологията, особеностите, методите за диагностика и проследяване на онкологичните заболявания.

Специален интерес представляват заболяванията на белия дроб като дълги години е консултант към клиниките по белодробни болести, гръдна хирургия и ревматология. В последните години клиничният й и научен интерес е ориентиран и към образната диагностика на сърцето и съдовете. Тя се съгласи да даде специално интервю за читателите ни, в което да разкаже повече за Курса по компютърна томография:

Как възникна идеята за Курса по компютърна томография (КТ) и какъв бе акцентът на модул 2 „Видове експонационни параметри на сканиране и тяхното влияние върху качеството на образа и лъчевото натоварване“ от Тематичен курс „Компютърна томография“?

Идеята възникна отдавна и е породена от моите наблюдения в практиката, че младите колеги и рентгеновите лаборанти, които идват да работят, не са запознати с технологията на добиване на образа.

Всъщност, голямата заблуда в хората и в професионалистите медици, идва от това, че рентгенологията или образната диагностика се изчерпва с това да разглеждаш и анализираш образи. Всички забравят, че има един момент преди получаване на образа, който е изключително важен.

Вече от образи всички разбират, но на практика ние сме тези, които разбират от правене на образи, тоест, ние трябва да създадем да го създадем така, че, да бъде в достатъчно качество, за да може да бъде интерпретиран и обработван с т.нар. постпроцесинг, да създадем 3D или динамични образи.

Виждате по време на лекциите в момента колко много физика и техника има, колко много познания трябва да имаме ние като лекари и съответно рентгеновите лаборанти и медицинските физици, които работят с нас, за да може да направим компромиса между много доброто качество на образа, който може да обработваме допълнително, и защитата на пациента, защото в повечето образи, които получаваме, използваме някакъв физичен феномен, който има своите вредни аспекти за пациента. Този баланс между минималната вреда и максималната полза е важен, а той се постига само когато знаем физика, познаваме машините, с които работим, както и патологията, която търсим.

Това беше идеята и след като видяхме, че обучението в страната не дава достатъчно знания на хората, когато започнат да работят, тогава взехме в свои ръце тази инициатива с медицинските физици и с тези млади хора, които виждате. Те са от различни болници, но са много въодушевени да предадат своята част от знанието, да я споделят и по този начин да ни помогнат да се научим как да добиваме правилните образи.

Какво могат да очакват участниците от предстоящите два модула, които са част от курса?

Идеята ни беше да не бъде конгрес, а място за обучение, където можем да споделим опит и да имаме време за комуникация. Втората цел курса бе да създадем програма, която да е последователна, тоест всеки следващ модул надгражда предния.

Започнахме с базата на първия модул, днес говорим точно за тези технически параметри, които трябва да бъдат познавани, и комбинацията между тях как влияе върху дозата, която пациентът получава.

В следващите два модула ще продължим вече не толкова с физика, колкото с медицина, или както преди малко се шегувахме, че на другия модул ще се изправим лекарите срещу физиците, тоест в опита си максимално да щадим пациента от рентгеновите лъчи, къде е златната среда и баланса, за да получим максимално информативен образ. Надяваме се, че следващите модули ще бъдат още по-интересни.

Какви са предстоящите активности на асоциация Radiology Together по време на пандемията?

Ние не спираме да планираме. Radiology Together доскоро беше под шапката на Българското кардиоторакално дружество. Новият Управителен съвет продължава да подкрепя това младежко дружество и имаме идеи, в никой случай не смятаме да прекратяваме инициативите и различните мероприятия, но ще помислим как да ги направим адекватни на срещата.

С малките групи, с които правим тези инициативи, не би трябвало да бъде проблем, когато спазваме всички средства за защита и на нас, и на колегите.

Очаквайте скоро на сайта на Medical News обучителни видеа, част от втория модул от тематичния курс „Компютърна томография“.

Петя Петрова

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email