Проведе се модул „Видове експонационни параметри на сканиране и тяхното влияние върху качеството на образа и лъчевото натоварване“ от курсa „Компютърна томография“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Вторият модул на тема „Видове експонационни параметри на сканиране и тяхното влияние върху качеството на образа и лъчевото натоварване“, част от тематичния курс „Компютърна томография“ се проведе на 09.10.2020 г. в Болница Токуда. Той бе предназначен за рентгенолози, рентгенови лаборанти, медицински физици, студенти по медицина, специализанти и студенти.

Лектори на събитието бяха д-р Емил Георгиев, доц. д-р Десислава Костова-Лефтерова, д-р Илия Дяков, инж. Георги Димитров, Десислава Иванова и д-р Радослав Наков. Част от темите, които засегнаха бяха видове и класификация на експонационните параметри, анодно напрежение и аноден ток, време на ротация и показател на шума, и други.

В рамките на четири последователни модула курсът обяснява основните принципи на получаване на образа при КТ изследванията, техническите параметри, имащи отношение към качеството на образа и логиката при изграждане на протоколите при отделните групи пациенти. Организирана така, програмата позволява участие в избрани модули или във всички модули последователно.