Българското участие на виртуалната Европейска седмица по гастроентерология (UEG Week 2020)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Европейска седмица по гастроентерология ще се проведе за първи път виртуално под името UEG Week Virtual. Конгресът се организира от Европейското обединение по гастроентерология (UEG) и между 11 и 13 октомври ще събере виртуално над 10 000 гастроентеролози от цял свят.

Силното българско участие на UEG Week вече е традиция. На форума ще бъдат представени цели 15 научни постера от България, като д-р Петко Карагьозов от  Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда ще представи цели 6 научни разработки.

Д-р Радислав Наков, който е част от управителния съвет на UEG, ще представи първото за България епидемиологично проучване за синдром на раздразненото черво и проучване за честотата на гастроинтестиналните симптоми по време на COVID-19 карантина.

Постерни презентации на UEG Week Virtual имат още д-р Ирина Боева, д-р Ани Чавушян, д-р Красен Иванов, д-р Иван Лютаков, д-р Милена Перухова, д-р Зюмрют Садъкова и д-р Моника Секуловска

Също така, български гастроентеролози ще участват в работните групи по създаване на Европейски ръководства за хронична диария и дихателни тестове в гастроентерологията.

Вижте пълната програма на българското участие на UEG Week Virtual 2020:

Постери:

Д-р Ирина Боева – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Диагностична точност на Franseen-tip игла EUS-FNB в сравнение с EUS-FNА при солидни панкреасни лезии

Д-р Ани Чавушян, дм – Аджъбадем Сити Клиник – Младост – Генетични маркери за дивертикулоза и дивертикулна болест – опит от генетично тестване сред българската популация

Д-р Красен Иванов – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Поставяне на тунелен перитонеален дренажен катетър за рефракторен малигнен асцит: едноцентров опит при 92 пациенти

Д-р Петко Карагьозов, дм – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Hemosuccus pancreaticus: рядък случай на живото-застрашаваща хеморагия

Д-р Петко Карагьозов, дм – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Дигитална холангиоскопия за откриване на пропуснати в жлъчните пътища камъни след е ндоскопска терапия

Д-р Петко Карагьозов, дм – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Ендоскопски интервенции за лечение на панкреасен асцит – шест-годишен едноцентров опит

Д-р Петко Карагьозов, дм – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Ползите от добавянето на дигиталната холангиоскопия при оценка и лечение на пост-трансплантационни билиарни усложнения

Д-р Петко Карагьозов, дм – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Трансезофагеална EUS-рководена биопсия от белодробни маси чрез 22G Franseen-tip игла

Д-р Петко Карагьозов, дм – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Активност и безопасност в Ендоскопско отделение по време на COVID-19 ерата

Д-р Иван Лютаков, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – Сравнение и характеристики на ефективността на серумните бимаркери за изключване на диагнозата малаборсорпция на жлъчни киселини при пациенти с хронична диарея

Д-р Радислав Наков, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – Честота на синдрома на раздразненото черво в България: популационно-базирано проучване

Д-р Радислав Наков, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – Гастроинтестинални симптоми по време на извънредното положение поради COVID-19: интернет-базирано, крос-секционно проучване на българската популация

Д-р Милена Перухова – УБ „Лозенец“ – Тежък исхемичен колит, поради артериовенозна малформация на мезентерика инфериор с агенеза на вена мезентерика инфериор.

Д-р Зюмрют Садъкова – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Неочаквана диференциална диагноза: първичен рак на гърдата или метастази в млечната жлеза

Д-р Моника Секуловска – УБ „Лозенец“ – Дългосрочно проследяване на пациент с H.pylori негативен гастрит и телце на Russell: Клиничен случай

Устни презентации:

Д-р Радислав Наков, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – Зала 6 – 12.10.2020 13:30-14:30 – Чужди тела по време на ендоскопия: предизвикателство за специализанта по гастроентерология

Ментори на сесии:

Д-р Радислав Наков, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – Зала 1 – 11.10.2020 16:30-17:30 – Предизвикателства при кървене от долен ГИТ

Д-р Радислав Наков, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – Зала 1 – 13.10.2020 10:30-11:30 –  Жените в гастроентерологията – Разликата в заплащането между половете: мит или реалност?

Д-р Радислав Наков, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – myUEG Community – 13.10.2020 18:00-19:00 – Възпалителни чревни заболявания: менторска програма за млади гастроентеролози