Доц. Димитър Калев: „10 специалности и членовете на техните браншови организации са потенциалните виртуални участници в МОРЕ 2020“

Доц. Калев, за пръв път през тази година конференция МОРЕ ще се проведе онлайн заради COVID-19. С какво ще се отличава форумът на практика от предходните си издания, освен че ще бъде във виртуална реалност?

Виртуалността на научните форуми е привидно невинна, но според мен тя издълбоко подменя автентичността на онкологичните събития и истинността на техните идейни послания. В този смисъл считам тазгодишната конференция МОРЕ 2020 за ощетена от „физическа сетивност“, ако мога така да се изразя, поради това, че ще липсва непосредствеността на традиционните дискусии. За да неутрализираме поне частично виртуалността, тази година организираме в хотел край Варна физикално студио. От него в дните на конференцията експертите, събрани в тесен кръг, ще презентират и ще разговарят съвсем реално, а администраторите на виртуалната платформа ще ги заснемат и излъчват онлайн (https://thevirtual.show/more/).

Колко специалисти и от кои специалности очаквате да се включат в събитието?

Тазгодишният онкологичен борд включва 31 експерти от водещите онкологични центрове на страната. Почти всички са хабилитирани медици с респектираща онкологична експертиза – онкоуролози, епидемиолози, патолози, образни диагностици, нуклеарни медици, медицински генетици, лъчетерапевти, медицински онколози и специалисти по палиативни грижи. Присъстват и двама клинични психолози, специализирани в областта на онкологичната психосоциална подкрепа. Всички тези 10 специалности и членовете на техните браншови организации са потенциалните виртуални участници в МОРЕ 2020.

Всяка година делегатите на МОРЕ обсъждат определена локализация. През тази година ще се спрете на проблемите с уротелния карцином. Бихте ли ни разказали какво може да се очаква повече като тематика и акценти в тази насока?

Когато се говори за уротелен карцином, всъщност се визира ракът на пикочните пътища – тема, преди всичко в компетентността на онкоурологията. Разбира се, към нея мултидисциплинарно се присъединяват задължителните модалности на клиничната патология, молекулярната биология, образната диагностика, лекарствената онкология и лъчелечението. Тематичните акценти на конференцията ще бъдат предимно в съвременните молекулярно-биологични профили на уротелния карцином, локалната терапия (хирургична, лекарствена и радиологична) на карцинома на пикочния мехур, модерните имунотерапевтични стратегии при метастатична болест и психологичните методи за контрол на професионалното „прегряване“ (бърнаут) при онкоуролози.

Има ли иновации по отношение на уротелния карцином и какви са те по-конкретно?

Като истинска иновация мога да отбележа системната имунотерапия при метастатична болест от уротелен карцином. Тя е част от общите потоци на прецизираната медицина и имуноонкологията, които настойчиво превземат територията на лекарственото лечение. На тази тема ще бъдат посветени няколко експертни презентации: за молекулярните подтипове на уротелен карцином, за разширеното геномно профилиране на туморите на пикочните пътища, за патологичната идентификация на биомаркери за имунотерапия и за съвременните имуноонкологични сценарии в лекарственото лечение на авансирала болест. Но най-иновативното, несъмнено, е методологичният подход GRADE, с който Експертният борд на МОРЕ 2020 съставя бъдещото национално клинично ръководство за поведение при уротелен карцином. Подходът GRADE е създаден в Канада и е най-авангардната система за оценка на качеството на научните доказателства и за степенуване на препоръките в клиничните ръководства. Доколкото ми е известно, българските експерти от МОРЕ са първите в Европа, които използват метода за създаване на онкологични ръководства.

Мария Радмилова

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email