Вирусите – нашественици с много лица: през призмата на вирусолога и клинициста

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

В периода 24-27 септември 2020 г. в хотел Сол Несебър Ризорт, гр. Несебър, се проведе Пета национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Невъзможното вчера, възможно днес”. Темата „Вирусите – нашественици с много лица. През призмата на вирусолога и клинициста“, подкрепена от фармацевтична компания Неофарм, представиха доц. д-р Любомира Николаева-Гломб, завеждащ отдел “Вирусология” в НЦЗПБ, и проф. д-р Стефан Стефанов, Началник на Клиниката по ревматология, кардиология и хематология на СБАЛДБ “Проф. д-р Иван Митев” – София.

Доц. Гломб представи гледната точка през погледа на вирусолога и започна презентация с думите, че вирусите са навсякъде около нас и в 1 л. крайбрежна морска вода има повече вирусни частници, отколкото хора на планетата. Повечето вируси в тялото ни нямат никакво влияние върху нашето здраве и не всички човешки вируси причиняват заболяване. На вирусите дължим биоравновесието в макроорганизма, биоравновесието в световния океан, те държат будна имунната система, онколитичните вируси – един от възможните начини за борба с неоплазмите в човека.

Вирусните инфекции обикновено се разпознават само когато причиняват или се подозира, че причиняват заболяване. Компонентите на клиничната картина при вирусна инфекция включват преки ефекти от вирусната репликация и ефекти от отговора на гостоприемника на вирусната инфекция. Доц. Гломб описа процеса на заразяване както следва – заразяване на клетка на гостоприемника и размножаване в нея, след което следва напускането ѝ, поради пълното изчерпване на ресурси.

Следва заразяване на следващи клетки и размножаването в тях. Колкото повече потомство, толкова по-добре, но имунната система играе своята основна защитна функция и създава враждебна околна среда за вируса. В тази ситуация, вирусът разчита на гостоприемника да го пренесе, съответно чрез говорене, кихане или кашляне. За да се случи това, човекът не трябва да се е карантинирал, или да е до такава степен повален от вируса, че да е легнал на легло. От вирусологична гледна точка, печелившата стратегия в случая е заразеният да е леко болен или дори безсимптомен, за да може да се гарантира пренасянето.

„Респираторните вируси са много, представители на различни семейства, които се различават едно от друго значително. Това разнообразие е и причината за забавянето със специфични антивирусни лекарства“, коментира доц. Гломб. В 70% респираторните вируси като риновирусите, аденовирусите, коронавирусите, пареховирусите причиняват безсимптомна инфекция.

На въпроса дали разполагаме с добро решение срещу честите вирусни инфекции, лекторът изрази благодарност към българската фармацевтична компания Неофарм за по-успешното справяне с най-честите вирусни инфекции. Aviron Kids® се състои от 3 активни субстанции, всяка една от тях е с научно доказан антивирусен ефект. Предимствата на Aviron® като печеливша комбинация от 3 клинично доказани субстанции, доц. Гломб обобщи в:

  • Синергичен ефект – всяка една от съставките е активна посвоему, но събрани заедно, общият сумарен ефект е по-силен, отколкото по единично
  • Понижена възможност от създаване на резистентно потомство
  • Широк диапазон на противовирусна активност.

„Aviron® доказано намалява тежестта на симптомите, продължителността на боледуването и ненужния прием на антибиотици“, коментира доц. Гломб.

Вирусите – нашественици с много лица: през призмата на вирусолога и клинициста

Трите активни субстанции на Aviron® са андрографолид, патентован екстракт от спирулина и хумусна киселина, като те доказано противодействат на широк спектър от вируси, сред които най-често заподозрените причинители на остри вирусни инфекции – Influenza A и B virus, Coxsackie A9, Enterovirus 71B ,Adenovirus type 7,40, Rotavirus Wa10, и други.

Aviron® блокира прикрепването на повечето респираторни вируси, навлизането в клетката, репликацията на вирусните нуклеинови киселини и транспорта и сглобяването на вируса. Препоръчителният режим на прием при грип и ОВИ на Aviron Kids® при деца от 0 до 5 години е 3 пъти по 5 ml в продължение на 7 дни. Aviron Rapid при деца от 5 до 12 години е 3 пъти по 1 таблетни в продължение на 6 дни и 2 пъти по 1 таблетка на седмия ден. Aviron Rapid® за възрастни и деца над 12 години се приема 3 пъти по 3 таблетки на първия ден, 3 пъти по 2 таблетки на втория ден, и 3 пъти по 1 таблетка в следващите три дни.

Вирусите – нашественици с много лица: през призмата на вирусолога и клинициста

Проф. Стефанов обърна внимание на вирусите през призмата на клинициста и възможностите за тяхното повлияване. Проф. Стефанов фокусира вниманието върху чести мускулно-ставни изяви на вирусни инфекции, с които се среща, предшествани от неспецифични симптоми от страна на горно-дихателни пътища. Той подробно разгледа случаи на миозит в детската популация, зад които почти винаги стои грипен вирус тип А или В. Посочи като пример и артрита, често провокиран от вирусни причинители като Parvovirus B, Rubeolla, Hepatit B , но и Influenza A, Adenoviruses, Herpes viruses, Enteroviruses

Общите прояви на грипен вирус включват втрисане, болка в мускулите и ставите, ретробулбарни болки, фотобоязън, намален апетит и адинамия. Сухотата в носа и гърлото прогресират в оток на назалната лигавица, затруднено дишане и повишена секреция. Кашлицата е над две седмици, дори при неусложнени форми. Усложненията, засягащи горен респираторен тракт са синузит, отит или ларингит, тези, засягащи белите дробове, включват бронхит, вирусна или бактериална пневмония, влошаване на хроничните заболявания. Неврологичните и сърдечно-съдовите усложнения са менингит, енцефалопатия, миозит и смърт. Важно е да се отбележи, че 650 000 смъртни случая в световен мащаб са в следствие на грипни епидемии.

Проф. Стефанов представи 3 клиничния случаи на деца на възраст 3-5 години с остър вирусен миозит. Първоначалните симптоми са фибрилитет, болки в гърлото, кашлица и хрема от 1-3 дни, последвани от болки в крачетата, отказ от ходене и пълзене, пристъпват на пръсти. От статуса става ясно, че са без оток и болки в ставите. Палпаторна болка в мускулатурата на подбедриците в различна степен, отказ от активно ходене, нестабилен стоеж, разкрачени крака и подпиране на ръка, при едно от децата има и мекотъканен едем по гърба на стъпалата. От изследванията левкопения и абсолютна лимфопения, повишени мускулни ензими, ЕКГ и Ехо-КГ – без патологична находка.

Проведен е кратък курс с НСПВС, като при две от децата е установен грип А, и при третото – грип B. В рамките на 2-4 дни изчезва мускулната болка и нормализиране на походката. Ензимите се повлияват по-късно, отколкото идва клиничното подобрение на децата. Диференциалната диагноза е широка, като включва хепатит, миокардит и полиневропатия.

Лекторът представи и друго интересно заболяване с водещ симптом обрив тип „шамар“, а именно Парвовирус В19 и пета болест (erythema infectiosum). То засяга над 75-80% от населението и се среща по-често при деца с инкубационен период – 4-14 дни. Еrythema infectiosum е пето в списък с историческа класификация на често срещаните кожни обривни заболявания при деца, като освен обрива, симптомите включват и треска, хрема, главоболие, артрит. Най-често се засягат ставите – гривнени, коленни, глезенни, малките стави на китки и стъпала. Продължителността е от 1 до 3 седмици, но може да продължи и с месеци като обикновено отминава без никакви дългосрочни проблеми.

Проф. Стефанов представи клиничен случай на дете с парвовирус B19. Касае се за 5 годишно момче с артрит на двете коленни и карпални стави. Артритът е придружен с еритемен кожен обрив, фебрилитет и възпалителна активност. 25 дни преди появата на артрита при детето е диагностицират стрептококов тонзилит и е проведено 10-дневно лечение с антибиотик. Като етиологична причина за артрита е установена вирусна инфекция – Parvovirus B19. Обсъждани са диагнозите – постстрептококов реакивен артрит, остра ревматична болест, алергичен артрит. „Съчетанието на артрит, фебрилитет и кожен синдром при децата представя много диагностични задачи. В описания случай е диагностицирана парвовирусна инфекция, а предходният стрептококов тонзилит създава диагностични и терапевтични затруднения и вероятно създава имунологичен терен за по-тежкото протичане на вирусната инфекция“, коментира проф. Стефанов.

Вторият представен клиничен случай е на 2-годишно дете с диария и повръщане, за които лежи в инфекциозна болница, след 2 седмици настъпва отказ от стъпване и ходене и е налице артрит в двете коленни и лява глезенна става. Серологията показва парвовирус B19 IgM (+).

Насочващите клинични симптоми според проф. Стефанов, върху които клиницистът трябва да стъпи, са съчетание на артрит/миозит с диария, респираторни симптоми, кожен обрив, сърце, ентезопатия. Най-честите патогенетични механизми за артрит/миозит са директно вирусна инвазия в ставата, формиране и отлагане на циркулиращи имунни комплекси, както и имунна дисрегулация от вирусните антигени, персистиране на вируса или на вирусни антигени, молекулярна мимикрия, и други.

В заключение, проф. Стефанов обобщи, че мускулно-ставните усложнения настъпват в следствие на вирусни инфекции, които често започват с неспецифични симптоми на горнодихателните пътища. Ходът на вирусните инфекции е обратим, когато се приложи навреме специфично противовирусно лечение, повлияващо по възможност много и различни вирусни причинители.

Етиологичното лечение е на първо място, то намалява симптомите и усложненията. Един такъв Противовирусен препарат с широк спектър на действие е именно Aviron®. При него е доказано ин витро, че инхибира вирусната репликация не само при грип А и грип В, но и при Coxsackie A и В, ентеровируси, аденовируси, и други чести причинители на вирусни инфекции, пред които се изправяме ежедневно“, коментира лекторът и добави, че всеки клиницист може да разчита на този препарат и да предотврати усложненията, както и да намали срока на боледуване и тежестта на най-често срещаните симптоми.

Петя Петрова