Министърът на здравеопазването издаде три заповеди

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Причината е удължаването на извънредната епидемична обстановка до края на месец ноември, съобщиха от ведомството на проф. Костадин Ангелов.

За лицата, пристигащи у нас от Украйна, се въвежда изискването за представяне на документ за отрицателен резултат от PCR тест. Изключенията са посочени в заповедта.

Позволява се провеждането на спортни състезания на закрито с публика, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра, при заетост на местата не повече от 50 % от капацитета на съответното спортно съоръжение.

Центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

Непроменени остават общите противоепидемични мерки. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата на всички открити обществени места е препоръчително.