НОВИНИ ОТ Ден: септември 30, 2020

НОВИНИ ОТ Ден: септември 30, 2020

Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК по време на извънредната епидемична обстановка

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредната епидемична обстановка, ще продължат действието си три

Прочетете повече »

Обучение

СПЕЦИАЛНОСТИ