Стартира най-голямата европейска инициатива за ускорено създаване на терапия в борбата срещу COVID-19 и овладяване на потенциални заплахи от коронавируси в бъдеще

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Новото публично-частно партньорство CARE (Corona Accelerated R&D in Europe), подкрепено от Европейската инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ), обяви учредяването си и представи своята основната цел – ускорено откриване и разработване на необходими терапевтични опции за лечение на SARS-CoV-2, вирусът, който причинява COVID-19.

С безвъзмездна програма за дарения в размер на 77,7 милиона евро, консорциумът CARE се финансира от Европейския съюз (ЕС) чрез грантова схема, и от единадесет компании – членки на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) и трима асоциирани партньори на ИИЛ чрез безвъзмездна подкрепа за извършване и осигуряване на изследователски и научни действия, медицински продукти и консумативи.

В рамките на 5 години инициативата CARE ще обедини 37 партньори от Белгия, Китай, Дания, Франция, Германия, Холандия, Полша, Испания, Швейцария, Обединеното кралство и САЩ и ще бъде ръководена от VRI-INSERM (Френския национален институт за здравни и медицински изследвания във Франция), Janssen Pharmaceutica NV, (Johnson&Johnson, Белгия) и Takeda Pharmaceuticals International AG, Швейцария). CARE интегрира и обединява партньорските проекти за борба с COVID-19, стартирали своята дейност още през м. февруари 2020 г.

Като член на консорциума CARE, Boehringer Ingelheim ще ръководи работата по осигуряване на научно-изследователска дейност и разработване на неутрализиращи вируса антитела. Освен това компанията ще предостави антивирусни молекули от своето портфолио за ХИВ и хепатит C вирус (HCV) и други кандидат потенциални-молекули, идентифицирани чрез пълен скрининг на библиотеката си от малки молекули.

„В наши дни, пандемията COVID-19 се превърна в най-голямата глобална заплаха за здравето на човечеството, което наложи необходимостта от обединяване на усилия и ресурси на различните научни общности по безпрецедентен начин.“, заяви проф. Ив Леви, изпълнителен директор на INSERM и координатор на инициативата CARE. „Отвъд научните постижения на различните екипи, които участват в този изключително амбициозен проект, CARE обединява още 37 партньори, които ще работят съвместно с цел споделяне на своя опит и ноу-хау в рамките на 5-годишен период за разработване на терапевтични средства за борба с пандемията COVID-19. Изказваме изключителна благодарност за финансовата подкрепа на Инициативата за иновативна медицина, която ще ни даде възможност да изпълним този амбициозен план“, допълни още той.

Пандемията COVID-19 продължава, като всеки ден броят на заразените и починалите драстично се увеличава. Към този момент няма налични одобрени за употреба ваксини, съществуват единствено ограничени терапевтични възможности за противодействие на вируса. Обединяването на усилията на някои от най-добрите специалисти от всички области на науката чрез инициативата CARE, ще подпомогне максимално тяхната синергия и взаимодействие за постигане на общата цел, както и ще улесни и допълни работата на други подобни проекти, като програмите за ускорено откриване на лечение, подкрепени от Фондация Гейтс, MANCO1, SCORE2 и ECRAID3 за ускоряване откриване и разработване на терапевтични възможности за лечение на COVID-19 и за бъдещи потенциални епидемии от коронавируси.  След провеждане на лабораторни изследвания, най-добре представените терапии ще бъдат включени в клинични изпитвания с пациенти.

„Консорциумът CARE има за цел да разгърне потенциала и ресурсите на различните учени в името на доброто бъдеще на обществото. Реален напредък би се постигнал единствено чрез глобално сътрудничество, за която цел научната общност трябва да работи съвместно и бързо, за да противодейства на заплахата от COVID-19 и други потенциални сериозни коронавирусни заболявания“, каза Клайв Р. Ууд, старши вицепрезидент и ръководител на “Глобални научни изследвания“ в Boehringer Ingelheim.

„За нас е изключителна чест да участваме в създаването на консорциума CARE и да си сътрудничим посредством него с други водещи експерти, посветени на идеята за откриване и разработване на терапевтични възможности в борбата срещу SARS-CoV-2 и други коронавируси, които може да създадат нова епидемична обстановка в бъдеще“, каза Марникс Ван Лук, старши научен директор и завеждащ отдел „Изследователска и развойна дейност“, Janssen Pharmaceutica NV. „Като част от тази инициатива, очакваме да приложим знанията от това сътрудничество с Института за медицински изследвания, Рега, който е част от изследователския университет в Льовен, Фландрия, Белгия, за да направим възможно скрининга и препозициониране  на списъка от хиляди съществуващи лекарствени съединения и техните предназначения“, добави още той.

„Трябва да сме изключително горди от това, че успяхме да съберем на едно място едни най-добрите учени в Европа, с цел обединяване на усилията им в името на откриване на бързи решения за ситуацията с COVID-19, която носи със себе си огромно предизвикателство пред научната общност. Инициативата CARE цели създаването на ефективни терапии с положителен профил на безопасност за настоящата пандемия и бъдещи потенциални епидемии от коронавируси. Надяваме се достатъчно бързо и ефективно да успеем да помогнем разрешаването на този наболял проблем“, каза Кумар Сайкатенду, директор на отдел „Екстернализация на глобалните изследвания“, Takeda.

Цялостен краткосрочен и дългосрочен отговор на COVID-19

Инициативата CARE има за цел да създаде ефективни терапии с положителен профил на безопасност за борба с пандемията от COVID-19 (препозициониране на лекарства) и да разработи нови терапии и антитела, специално създадени за справяне с вируса SARS-CoV-2.

Консорциумът CARE се основава на три стълба:

  • Препозициониране чрез скрининг и профилиране на лекарствените средства от библиотеките с молекули на всички партньори в инициативата с цел бързо преминаване към етапите на клинично тестване.
  • Откриване на медикаменти в борбата срещу SARS-CoV-2 и бъдещи заплахи от други видове коронавирус, които се състоят от малки молекули, чрез скрининг и профилиране на възможните молекулярни съединения с метода in silico.
  • Откриване на антитела с неутрализиращо действие като се използва изцяло човешки фагов дисплей, хуманизирани животински видове и B-клетки от пациенти чрез метода на моделиране in silico.

Работата, фокусирана върху усъвършенстването на възможните потенциални лекарствени съединения е тясно свързана с тези три стълба чрез обширна кампания за медицинска химия, SysBio изследвания и предклинично и клинично  оценяване на молекули от трите стълба.

Изследванията SysBio ще изследват вирусната патофизиология, за да допринесат за по-доброто разбиране на взаимодействие между етапите на вирусна инфекция и имунните отговори. По този начин ще бъдат определени  маркерите на заболяването, ще има налична информация за развитието на терапията и ще се подобри дизайна и мониторинга на клиничните изпитвания фаза I и II, които ще изследват нови терапии, разработени от консорциума CARE.

##

За инициативата CARE

CARE е ново публично-частно партньорство, което обединява учени от академичната общност, изследователски центрове, малки и средни предприятия, компании-членки на Европейската федерация по фармацевтична индустрия и асоциации (EFPIA) и асоциирани партньори на Европейската инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ). В инициативата CARE взимат участие 37 различни партньорски организации. Академичен координатор на проекта е проф. Ив Леви от VRI-Inserm, ръководител на проекта на EFPIA е Марникс Ван Лук от Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, а Кумар Сайкатенду, Takeda е ко-ръководител. Партньорите в проекта са 11 академични институции (KUL, GUF, AMU, UzL UU, EDI-IVI, UHAM, UEDIN, TiHo, JU, LUMC), 5 обществени изследователски организации (Inserm, CHUV, CEA, HZI, SERMAS), 7 малки и средни предприятия (IT, EVF, EXSCI, NUVISAN, SCIFEON, ENYO, AIB), заедно с 11 членове на EFPIA (Janssen, Takeda, Pfizer, ABBV, BI, Merck KgA, BAG, Novartis, Astellas, Servier и AiCuris) и 3 асоциирани ИИЛ партньори (BMGF, UNIVDUN, GHDDI).*

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email