Практически съвети за отстраняване на колоректални лезии

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Колоноскопията с полипектомия е от основно значение за профилактиката на колоректалния карцином (KRK). Все още съществуват значителни различия в използваните техниките и в публикуваните резултати. Настоящият гайдлайн предоставя практически препоръки за ефективно и безопасно отстраняване на различни видове колоректални лезии.

Ключови препоръки:

  • Ендоскопистите трябва да имат сериозен опит в описването на колоректалните лезии, включително да правят подробна оценка на морфологията, тъй като това ръководи прогнозирането на хистологията и избора на подходящия метод за полипектомия. Разпознаването на дълбоката субмукозна инвазия е от ключово значение, тъй като такива лезии обикновено изискват хирургична резекция.
  • Полипектомията със студена примка е предпочитаният метод за отстраняване на малки (<10 mm) полипи. Форцепс за гореща биопсия не трябва да се използва за полипектомия. Също така, и форцепсът за студена биопсия трябва да се избягва, с изключение на някои миниатюрни полипи с размер 1-2 mm, при които полипектомията със студена примка е технически трудна.
  • Непедункулирани (без краче) лезии с размери от 10 до 19 mm, могат да бъдат резецирани с топла или студена примка. Ендоскопистите трябва да обмислят използването на техники за ендоскопска мукозна резекция (EMR), ако лезията е неполипоидна или сератна.
  • Само много опитни ендоскописти трябва да отстраняват непедункулирани лезии ≥20 mm. EMR е предпочитаният метод за резекция и трябва да включва субмукозно инжектиране с вискозна течност, използване на контрастно вещество като метиленово синьо или индиго кармин и резекция с ендоскопска примка на цялата видима неоплазия. Аблативните медоти трябва да се използват само за лечение на ръбовете на полипектомичното място след завършване на резекцията с примката.
  • Ендоскопистите трябва да използват полипектомия с гореща примка за педункулирани лезии ≥10 mm и да прилагат мерки за предотвратяване на постполипектомично кървене (с клипсове), ако главата на полипа е ≥20 mm или крачето е с дебелина ≥5 mm.
  • При необходимост от ендоскопско татуиране за последващо откриване на нужната локализация, татуирането трябва да се извърши на 3-5 см дистално от мястото на полипектомията и да се опише подробно в ендоскопския протокол.
  • След EMR на лезии ≥20 mm, трябва да се извърши скринингова колоноскопия след 6 месеца, след това след 1 година и след това след 3 години.
  • Ендоскопистите трябва да създават и да участват в програми за проследяване на качеството на полипектомията в своите практики.

Коментар:

Настоящото ръководство е полезно за ежедневната практика на всеки ендоскопист. Важна е препоръката за използването на студена примка за резекция на полипи с размер <10 mm, които съставляват по-голямата част от полипите, срещани в практиката.

Най-общо казано, препоръките има за цел да оптимизират ефективността на превенцията на КРК чрез намаляване на разнообразието на използваните ендоскопски техники за полипектомия и чрез намаляване на честотата на ненужни хирургични резекции на доброкачествени колоректални лезии.

Източник:

  1. Kaltenbach T et al. Endoscopic removal of colorectal lesions — recommendations by the US Multi-Society Task Force on colorectal cancer. Gastroenterology 2020 Feb 11; [e-pub]. (https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.12.018)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email