Доц. Миглена Георгиева: „Пробиотици при недоносени бебета“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

В периода 10-12 септември се проведе XXI Конференция за ОПЛ и Педиатри – 115 години Първа Детска клиника УМБАЛ „Александровска“. По време на събитието лекция на тема “Пробиотици при недоносени бебета“ изнесе доц. д-р Миглена Георгиева, специалист по педиатрия и детска гастроентерология в УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна.

Доц. Георгиева представи препоръчителните данни за използване на пробиотици при некротизиращ ентероколит (NEC), публикувани през февруари 2020 г. от работната група на европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ESPGHAN).

Мотивите на работната група за изработка на препоръките включват натрупаните данни от метаанализи на рандомизирани клинични проучвания (RCT) върху повече от 10 000 недоносени деца при приложението на пробиотици при NEC. Освен това, мотивите включват и нарастващият брой на търговски продукти, невинаги с най-оптимално качество, както и индивидуални препоръки за приложение на пробиотици при NEC, въпреки липсата на солидни доказателства.

„Пробиотиците могат да бъдат потенциална терапия за недоносени деца за намаляване на заболеваемостта и смъртността. Само ограничен брой различни щамове са показали предварителен потенциал за ефикасност“, коментира доц. Георгиева и добави, че препоръките включват кои конкретни щамове могат да бъдат използвани и кои щамове не се препоръчват при недоносени новородени.

Разгледани са няколко въпроса за безопасността, които трябва да бъдат взети предвид при приложение на пробиотичните продукти при недоносени новородени.

„Некротизиращият ентероколит представлява животозастрашаващо заболяване при новородени. Диагностицирането е проблемно, лечението също е трудно, а смъртността достига до 50%“, сподели доц. Георгиева и акцентира, че децата са недоносени и с ниско тегло при раждане, а статистиките сочат, че 1-5% от новородените в интензивните отделения имат това заболяване.

Клинични въпроси относно употребата на пробиотици при NEC включват:

  • Безопасност

От досега натрупаните данни за безопасността на пробиотиците, става ясно, че е възможно някои от тях да предизвикат системни инфекции, вредни метаболитни активности, прекомерна имунна стимулация, генетична резистентност към антибиотици и стомашно-чревни странични ефекти.

Безопасността, според доц. Георгиева и както е посочено в препоръките, е на първо място във възможността лабораторно да бъде открит използвания пробиотичен щам, използвания щам да не възпроизвежда D-лактат, защото може да доведе до ацидоза, която да засегне централната нервна система.

Освен това, да не образува плазмиди, защото те могат да доведат до антибиотична резистентност. Пробиотикът е важно да бъде произведен в съответствие с GMP – добра производствена практика, и да е налице устно обяснение на родителите за съотношението между полза и риск за приложението им.

  • Употреба при недоносени бебета

Само пробиотици, отговарящи на условията за безопасност, опредени на ниво щам и тествани в рандомизирани клинични проучвания. Препоръчани са:

L. rhamnosus GG ATCC 53103 (1х109 CFU to 6×109  CFU), тъй като може да намали NEC степен 2 или 3, както и комбинацията от B.infantis Bb-02, B.lactis Bb-12 и Str. Thermophilus TH-4.

На базата на този метаанализ, обхващащ 10 000 недоносени деца, не се препоръчват L.reuteri DSM 17938 или комбинация от B. bifidum NCDO 1453 (в момента е прекласифициран на B.longum) с L. acidophilus NCDO 1748 (ATCC 4356, LA37, or NCIMB 30316) при недоносени деца, за да се намали рискът от смъртност, NEC степен 2 или 3, или сепсис. Не се препоръчва и рутинна употреба на S. boulardii от съображения за безопасност. Налице са условни препоръки за B.breve BBG-001 намаление на риска от смъртност, NEC степен 2 или 3, или сепсис.

  • Моно щам или комбинация на пробиотици

По отношение на използването на моно щам или комбинация от пробиотици, се препоръчва приложението на един щам (или комбинация) с доказана ефективност и установен безопасен профил вместо да се прилагат продукти с множество пробиотични щамове от различни родове.

  • Доза

Препоръката включва използването на аналогични дози, каквито се прилагат в съответните рандомизирани проучвания. Нужно е налице да са доклади за качество, които установяват жизнеспособността на продукта до края на срока на годност.

  • Продължителност на употреба

В повечето проучвания, прилагането на пробиотици е от 4 до 6 седмици или по-дълго до изписването от болничното заведение. Препоръките включват индивидуалната болница или отделение да определи продължителността на лечението въз основа на пациента, които ще получи пробиотика и неговия текущ риск от заболявания като NEC.

  •  Кои щамове да бъдат използвани

В клиничната обстановка използването на един щам или комбинация от щамове трябва да се практикува на базата на положителни резултати от добре проведени рандомизирани проучвания. Подходящо е да се тестват нови щамове или нови комбинации от щамове в клинични изследвания.

Доц. Георгиева представи Waya – един продукт, с който работи в последните няколко години. Waya съдържа щама Lactobacilicus rhamnosus GG ATC 53103, препоръчан от ESPGHAN за употреба при недоносени бебета, тъй като може да намали NEC степен 2 или 3. Той е висококачествен продукт с регулярен качествен контрол. Тестван в местно българско клинично наблюдение при недоносени бебета, родени с много ниско тегло. Налице е добра поносимост при ентерално хранене. Продуктът има две форми – Waya капсули, която се използва при възрастни и деца над 2 години, като препоръчителната доза е 1 капсула дневно при остра диария, антибиотик – асоциирана диария и функционални чревни разстройства. Waya капки се използва при новородени, кърмачета и деца. Дозата при новородени, кърмачета и деца до 2 години е 7 капки дневно, а при деца от 2 до 6 години – 10 капки дневно отново при остра диария, антибиотик – асоциирана диария и функционални чревни разстройства.

Доц. Георгиева сподели и наличието на още един продукт на пазара – Waya D3 за новородени, кърмачета и деца,който е комбинация от Lactobacilicus rhamnosus GG ATC 53103 заедно с витамин D3, важен за костите, зъбите и за принос към нормалната функция на имунната система. Отново може да бъде прилаган при остра диария, антибиотик – асоциирана диария и функционални чревни разстройства. Дозата съответно пир новородени, кърмачета и деца до 2 години е 7 капки дневно, а при деца от 2 до 6 години – 10 капки дневно.

„L. rhamnosus GG ATC 53103 може да бъде използван при улцерозен колит, както и при майки, показващи някакъв вид алергии, включително хранителни в последния триместър на бременността и докато кърмят, за да може да се намалят алергичните заболявания при новороденото. Продуктът е включен в множество гайдлайни, така че можем спокойно да го използваме“, коментира в заключение доц. Георгиева.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email