Две нови книги за причините, диагностиката и лечението на мултиплената склероза

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Две нови специализирани книги, посветени на мултиплената склероза (МС), вече са на разположение на лекарите в България. Техни автори са едни от най-големите специалисти у нас, в областта на това тежко, автоимунно заболяване на Централната нервна система.

Две нови книги за причините, диагностиката и лечението на мултиплената склероза

Монографията на проф. Пенко Шотеков, началник на Клиниката по неврология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – „Мултиплена склероза“, разглежда заболяването в по-широк аспект с последователно проследяване на епидемиология, наследственост, патогенеза, патоанатомия, клиника, диагноза и диференциална диагноза, терапия.

Две нови книги за причините, диагностиката и лечението на мултиплената склероза

„Имунопатогенеза  и терапия на мултиплената склероза“ с автор д-р Детелина Стоилова от Клиниката по неврология към същата болница от своя страна дава актуална информация за всичко свързано със сложната и непрекъснато развиващата се наука за патогенезата и съвременната терапия на заболяването.

Според авторите последователното издаване на тези две монографии е свързано с повишения интерес, през последните две десетилетия, в целия свят към МС. За това допринесоха повишените възможности на своевременна диагноза с Магнито-резонансна томография, разкриването на много от интимните имунопатологични механизми на заболяването и оттам създаването на много нови лекарства. В нашата страна има регистрирани 13 медикамента и в момента в света се изследват още няколко потенциално перспективни молекули.

Освен на световния опит в лечението на болестта, двете монографии са базирани и на собствени проучвания на авторите, реализирани в един от най-големите центрове за лечение на МС, който се намира в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Д-р Стоилова е водещ специалист в имунологията на Мултиплената склероза у нас и терапевтичният раздел на монографията синтезирано дава информация за отделните медикаменти, пречупена през многогодишния клиничен опит на автора.

Монографията на проф. Шотеков е богато илюстрирано с над 50 собствени снимки от магнитно-резонансна томография, схеми и с над 25 таблици. Книгата предлага възможност да се чете не само от специалисти-невролози, общопрактикуващи лекари, но и от широк кръг от медицински специалисти, които се интересуват от това заболяване, защото дава по-общодостъпна и съвременна информация за заболяването.