Проф. И. Търнев: Мисията възможна – професията „здравен медиатор” е регламентирана!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

В профила си във Фейсбук известният невролог проф. Ивайло Търнев съобщи, че е публикувана Наредба № 1 за изискванията за дейността на здравните медиатори. В нея са дефинирани задачите им като подпомагащи дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ.

Здравните медиатори улесняват достъпа до медицинска помощ на лица от уязвими групи чрез информиране и разясняване на правата и задълженията на пациента; информиране за здравните дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса; информиране за медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;придружаване до общопрактикуващ лекар и/или друг/и медицински специалист/.

Изискванията за назначаване на здравни медиатори включват да имат завършено средно образование; да владеят майчиния език на лицата от уязвимата група; да познават културата и проблемите на уязвимата група; да познават нормативните актове в системата на здравеопазването и закрилата на детето; да могат да работят с компютър – MS Word, електронна поща.

По повод новината проф. Ивайло Търнев, „бащата” на новата професия здравен медиатор, написа профила си: Извървяхме дълъг и сложен път до днешния ден. Здравните медиатори вече са регламентирани в Закона за здравето и настоящата наредба.

Благодаря на всички, които допринесоха това да се случи. Мисията е възможна!