МУ-Варна намали таксите за платено обучение за студенти, приети в предходни години

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Академичният съвет на Медицински университет-Варна със свое решение от 12.08.2020г. намали увеличените с изменението на Закона за висшето образование (обн. ДВ бр.17 от 25.02.2020г.) такси за всички студенти, обучаващи се срещу заплащане по чл.21, ал.2 от ЗВО, приети в предходни години. Намалението стана факт благодарение на положените усилия и устойчивата подкрепа на ръководството на университета към студентите, които изменението на Закона поставя при променени условия и съществено по-високи такси. Това съобщиха днес на сайта на ВУЗ-а.

Всички студенти, обучаващи се срещу заплащане, още при записването си в университета сключват договор, съгласно който годишната такса за обучение се определя по законодателен ред и може да бъде различна за всяка учебна година. Годишната такса се внася на две равни вноски в срок до две седмици от началото на семестъра.

Проявявайки разбиране към възможните затруднения, които студентите могат да срещнат при заплащане на увеличените спрямо предходната година такси, още с влизане на изменението на ЗВО ръководството на университета отправи запитвания, включително и писмени предложения до МОН, относно законосъобразна възможност за запазване на таксата за обучение срещу заплащане на приетите вече студенти в размера, при който са започнали обучението си. Тази комуникация продължи до разрешаване на проблема. Ръководството на МУ-Варна изказва благодарност към министъра на образованието и науката, който откликна на създаденото напрежение сред студентите. Със свое писмо от 06.08.2020г. министър Красимир Вълчев подкрепи предложението на МУ-Варна за намаляване на таксите и потвърди неговата легитимност.

Намалението е максимално възможното и е във връзка с чл.95, ал.2 от ЗВО, съгласно който за определена категория студенти Академичният съвет на висшето училище може да определя такси в намален размер от утвърдените от Министерския съвет.

Така, увеличените такси за студентите, обучаващи се в платена форма и приети преди учебната 2020/2021г., намалят съществено, като за редица специалности запазват размера си от предходните години. Има специалности в задочна форма на обучение, за които годишната такса за платено обучение е по-ниска в сравнение с миналата година.

Таксите за обучение срещу заплащане, определени с решението на Академичния съвет от 12.08.2020г., може да видите тук.

Преди началото на академичната година проблемът с увеличението на таксите за платено обучение на студентите, приети в предходни години в Медицински университет-Варна намери приемливо, справедливо и законосъобразно решение със съвместните усилия на студенти и техни представители, ръководството на университета и Министерството на образованието и науката.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email