МС одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 2 532 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г., информираха от правителствения пресцентър. Предвидените средства са за капиталови разходи и са предназначени за дофинансиране на Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. С посочените средства ще се дофинансира закупуването, доставката, гаранционното и сервизно обслужване на 42 броя линейки с повишена проходимост (тип В), окомплектовани с необходимото оборудване и апаратура.

С други две правителствени постановления се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. в размер съответно на 2 454 000 лв. и 2 000 000 лв. за държавни лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества, за капиталови разходи за закупуване на дълготрайни материални активи.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email