Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Д-р Росица Кръстева:Страхът на хората, че могат да бъдат заразени с COVID в болница, е неоснователен

Специално интервю на Мария Радмилова с д-р Росица Кръстева, председател на Клуб Млад Онколог, МБАЛ Уни Хоспитал за сп. „Здравен навигатор – Онкология“.

Как се отразява новата COVID-обстановка на потока на пациенти и има ли забавяне в диагностицирането?

Слава Богу, страхът от неизвестността премина и вече можем да кажем, че имаме известни познания относно тази инфекциозна болест.

Ако през март и април в България се наблюдаваше забавяне на диагностицирането на пациенти със злокачествени заболявания, то към днешна дата, втората половина на месец юли, можем да кажем, че това не се случва.

Вече сме наясно, че пациентите със злокачествени заболявания не са от най-рисковата група, всички колеги подновиха работата си при спазване на всички противоепидемични мерки, и в крайна сметка светът разбра, че диагностицирането и лечението на пациентите със злокачествени заболявания не бива да бъде бавено и отлагано.

Нека обърна внимание на това, че приемът на пациенти в Онкологичния център към МБАЛ Уни Хоспитал е планов и се осъществява според предварителен график, разбира се, при спазване на всички изисквания, които извънредното положение налага – дезинфекция на ръцете, мерене на температура при влизане в болницата, използване на предпазни средства, съблюдаване на социална дистанция.

Осигурили сме информационни материали, специално създадени за нашите пациенти, които да им бъдат полезни в тази обстановка и да им помогнат да отсеят от информацията, която ги залива, това, което наистина може да им бъде от полза. Лекарският ни екип, заедно с клиничните ни психолози, е винаги на разположение да отговори на въпросите, които могат да имат.

За съжаление, трябва да отбележа, че много хора реагират със силна тревожност на обилния поток информация, предоставяна от медиите, пренебрегват свои сериозни симптоми, отлагат търсенето на специализирана медицинска помощ, и за съжаление, ставам свидетел на случаи, в които откриването на заболяването се е забавило с месеци.

Искам да подчертая нещо, което е от изключителна важност – всеки един пациент, диагностициран с рак тази или предходната година, трябва да обсъжда всички свои притеснения, свързани с COVID-19, със своя онколог, с лекаря, който провежда лечението му.

Пациентите придържат ли се към лечебните схеми?

Да, пациентите се придържат към предписаните им схеми. Схемите се съставят и провеждат по установените правила, с определени от лекарите интервал и дозов режим.

Понякога се налага редукция на дозата, понякога терапията се отлага поради странични реакции. Всички тези неща се случват независимо от това дали сме в условията на епидемия или пандемия.

Ако говорим конкретно за моноклоналното антитяло денозумаб, трябва да подчертаем, че не би било редно приложението на денозумаб да бъде отлагано или прекратявано, освен ако пациентът има противопоказания или някаква основателна медицинска причина за смяна на лечението.

В днешно време страхът на хората, че могат да бъдат заразени, защото ще пребивават в болница, е абсолютно неоснователен. Пациентите могат да бъдат спокойни, че с този вид таргетно лечение не поемат излишен или неоснователен риск.

Тази подкожна инжекция касае костното здраве на пациентите и нерегулярният й прием може да доведе до усложнения – костни фрактури или прогресия на заболяването.

Подходът при прилагането на денозумаб е строго индивидуален за всеки пациент и се преценява въз основа на неговото състояние, фрактурен риск и другите рискови фактори.

При пациенти с пълна ремисия на костните метастази би могло да се обсъди разширяване на интервала на приложение на денозумаб. Това е единственият медикамент, при който имаме доказателство за снижение на риска от бедрени фрактури и то при високорискова група пациенти.

Има ли проблеми при настоящата ситуация, евентуално от какъв характер са те и как Вие виждате решението им?

Не смятам, че има големи проблеми. Може би действително остава опасението, че пациентите, провеждащи противотуморно лечение, са рискови за такъв тип вирусна зараза.

По-уязвимата група са пациентите на активна химиотерапия, но ако тя се провежда в рамките на адювантно лечение, тя би гарантирала удължаването на техния живот. Пациентите, които имат добър отговор на лечението и шанс за постигане на частична или пълна ремисия, трябва да продължат своето лечение, заедно с всички мерки за свеждане до минимум на страничните реакции.

Пациентите, които са на таргетна или имунотерапия също не бива да имат притеснения дали са по-малко или повече рискови. Спазването на простите противоепидемични мерки е изключително ефективно и при тях няма по-висок риск от зараза.

Най-рисковите групи са пациентите с белодробни заболявания, след това със сърдечносъдови заболявания, с диабет, като едва на четвърто място са пациентите със злокачествени заболявания.

Нека пациентите не позволяват на страха да контролира живота им. Инфекциозни заболявания винаги е имало и винаги се е намирал начин те да бъдат преодолявани. Грижете се за здравето си, спазвайте предпазните мерки и не спирайте лечението си.

Повече информация и теми в сферата на онкологията – ТУК

Мария Радмилова

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email