Български ревматолог е редактор на водещо международно списание в областта на ревматологията

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Асоцииран редактор на водещото научно списание Rheumatology International е българският ревматолог д-р Цветослав Георгиев. Журналът заема едно от челните места в раздел ревматология на международните бази данни Scopus и Web of Science.

Д-р Георгиев е секретар на официалното списание на Българското дружество по ревматология и участва в редакторския колектив на друго престижно научно списание – SN Comprehensive Clinical Medicine. Всички тези задължения ревматологът съчетава с работата си като лекар в Клиниката по ревматология към Университетската болница “Света Марина” – Варна и като главен асистент към Медицински университет – Варна.

Пътят на д-р Цветослав Георгиев в редакторските среди започва през 2018 г., когато е избран за член на редакционната колегия на Rheumatology International, а от 2019 г. поради заслугите си в областта на рецензирането и редактирането на научна литература заема длъжността на асоцииран редактор на списанието. Rheumatology International е журнал на престижния издател Springer Nature, отразяващ световния напредък в диагностиката и лечението на ревматичните заболявания.

То дава възможност за публикуване на оригинални и обзорни статии в областта на ревматологията, фокусирайки се върху всички съвременни тенденции в клиничните изследвания.

В качеството си на асоцииран редактор д-р Георгиев отправя своите редакционни препоръки до главния редактор за това дали да се одобри или отхвърли дадена научна статия.

Той има съществени ангажименти и отговорности: насочва постъпилите за публикуване статии към доказали се със своите компетенции ревматолози за изготвяне на рецензии; след това получава и преценява значимостта на направените препоръки и забележки в рецензиите за всяка от делегираните му статии.

Въз основа на това формулира своевременно своето решение за публикуване или отхвърляне на статията. Изпълнението на тези отговорни задачи изисква отговорност и значителни управленски умения.

Д-р Цветослав Георгиев има защитена дисертация на тема „Клинични, серологични и образни проучвания върху болни с гонартроза, лекувани с различни терапевтични средства“ към Медицински университет – София. Той има над 150 рецензии за повече от 15 международни научни списания, показва кратка справка от профила му в Publons.

За работата му като рецензент д-р Георгиев е отличен с награда на Корейското списание за медицинска наука за най-добър рецензент в област Ревматология за 2019 г и награда на Publons от 2018 г. и 2019 г. за рецензиране.

Рецензирането, още известно като „партньорска проверка“ (peer review), е процес на контрол на качеството, през който преминават болшинството научни статии преди публикуване. Рецензирането включва предоставянето на научната работа на вниманието на експерти в същата област, за да се провери валидността й и да се оцени възможността й за публикуване. Рецензирането помага на редактора да вземе решение дали дадена научна статия трябва да бъде приета или отхвърлена.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email