Приложение на Omni-Biotic Stress Repair в детска възраст

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Доц. Д-р Евгения Бързашка, дм

МУ-Плевен, УМБАЛ „ Д-р Г. Странски ” ЕАД – Плевен

„Човекът има две очи, две ръце, два крака, защо да няма и два мозъка?”

(Майкъл Гершон – основоположник на нерво – гастроентерологията)

Последните години на стария век и началото на новото столетие, откритието, че стомашно-чревният ни тракт е дом за огромен брой полезни бактерии, известни като чревна микрофлора, промени разбирането за много физиологични и патологични процеси в човешкия организъм.

Микробиота е общото наименование на чревната микрофлора. Човешкият микробиом е колекция от всички гени, съдържащи се в микробиотата. 

Микроорганизмите живеещи в нас са 10 пъти повече от клетките на тялото ни. Общото им тегло е около 2 пъти колкото теглото на мозъка. И всъщност те си комуникират с мозъка постоянно чрез имунната система, невротрансмитери и блуждаещия нерв. Според някои специалисти, микроорганизмите, живеещи в червата ни, оформят нещо като втори мозък.

Осъзнаването на значимостта на микрофлората за здравето е довело до най – мащабното й изследване досега –  The Human Microbiome Project* – Американски проект човешки микробиом. Събрана е пълна информация за генетичен материал на  Човешкия Микробиом.

В резултат е изготвена карта на човешката микробиота, населяваща нашия организъм. Оказва се, че съжителстваме с едноклетъчни организми, които превишават броя на собствените ни клетки в съотношение, достигащо 10:1.

 В чревния тракт се намира най-развитата ендогенна защитна система – именно тук се образуват онези имунни клетки, които предпазват организма от вируси, токсини и вредни бактерии. В здравите черва има 3 пъти повече имунни клетки отколкото в костния мозък, далака и лимфните възли взети заедно.

За първи път Върджин въвежда и наименованието „пробиотик“.

Най-точно е определението, дадено от СЗО, според което като пробиотик определяме продукти, съдържащи само живи микроорганизми, в достатъчно голямо количество (в порядъка на милиарди), които осъществяват балансиращ ефект върху чревната флора.

В източната медицина от хилядолетия червата са приемани като „втория мозък“ в тялото, но едва в края на миналия век ученият от Колумбийския университет в САЩ професор по клетъчна биология Майкъл Гершон успява да докаже, че по продължението на цялата храносмилателна система има струпване на множество неврони и те сформират отделна ентерална нервна система, която осъществява диалог с главния мозък чрез три канала – неврален, хормонален и чрез отделянето на специфични биологично-активни вещества от бактериите, които населяват червата.

Тези неврони имат способността да си комуникират помежду си чрез езика на невромедиацията и са отговорни за редица сложни процеси.

Около 95% от невромедиатора серотонин се произвежда и действа в коремната област, контролиращ редица процеси – управление на преминаването на храната през червата, регулиране на имунната защита, а една малка част от него достига до мозъка, където той е отговорен за осъществяване на пътя на удоволствието т.е. чувството на щастие, удовлетвореност, задоволство и т.н.

От съществуването на човечеството, винаги е имало стрес, но хората тогава не са знаели за неговото влияние върху здравното състояние на организма.

Канадският физиолог Ханс Селие през 1936 г. е описал стреса като обща адаптационна реакция на организма. Функцията на ентералната нервна система не се изчерпва само с храносмилането, а има пряко отношение върху психичното състояние на човека.

Всъщност храносмилането чрез ентералната нервна система влияе активно и съдейства за развитието на едно от най – ценните качества на човешкия мисловен процес – интуицията и справяне със стреса.

Базирайки се на тези научни открития лабораториите на Институт „Алергозан”, Австрия създадоха синбиотичните комбинации „Омнибиотик“, които  са специфични и насочени към точно определени проблеми свързани с човешкото здраве.

Състав на Omni Biotic Stress Repair:
Съдържа 9 бактерийни щама, прецизно изследвани за показанието. Общо 7, 5 милиарда бактерии, които са стомашно и жлъчно резистентни и със способност за възпроизвеждане, в едно саше (3 г).
• Bifidobacterium bifidum W23
• Bifidobacterium lactis W51
• Bifidobacterium lactis W52
• Lactobacillus acidophilus W22
• Lactobacillus casei W56
• Lactobacillus paracasei W20
• Lactobacillus plantarum W62
• Lactobacillus salivarius W24
• Lactococcus lactis W19

Тези 9 различни, естествено населяващи червата бактериални щама, подсилват чревната флора, нарушена вследствие на стрес. Те влияят и на съвместната им работа с мозъка, което спомага за по-бързо преодоляване на стреса.

На какво се дължи ефективността на Omni Biotic Stress Repair:

  • Бактериите са стабилни при стайна температура
  • Бактериите са високоефективни непосредствено след рехидратация
  • Отлично оцеляване при преминаване  през стомашно-чревния тракт

Тъй като съвременното общество е подложено на сериозен стрес през последните години на новия век, комбинацията от бактериалните щамове насочена към ентералната нервна система на Omni Biotic Stress Repair  представлява интерес в лечебния процес. Децата не са пощадени от динамиката на съвременния живот и при тях се установяват също здравословни проблеми, които са в пряка връзка със стреса в тази възраст.

Животът на детето е свързан с много промени, които могат да предизвикат емоционално напрежение. Известно е, че психологическите фактори като стрес и притеснения могат да предизвикат или влошат стомашно-чревния дискомфорт.

Клиничен израз на това е рецидивиращата коремна болка (РКБ), която  има интермитиращ характер. Наблюдава се най-често при деца от 5 до 18 – годишна възраст и засяга нормалната им физическа активност (Apley, 1975). През последните години се наблюдава спад на възрастта под 5 години.  РКБ  е с функционална етиология в  95 % и само  5 %  е органична. Етиологията и патогенезата  на функционалната коремна болка  (ФКБ) са неизвестни. Липсват и специфични диагностични маркери за нея. Диагнозата на ФКБ се поставя по пътя на изключването.

Функционалната коремна болка  (ФКБ) в детска възраст представлява наруше­ние на стомашно-чревния мотилитет, провокирано от физически и/или психически стрес. Теорията за висцералната свръхчувствителност може да обясни защо някои деца изпитват болка дори при нормални количества стрес.

В продължение на една година проведохме наблюдение върху 62 деца с функционална коремна болка и язвена болест на дванадесетопръстника, които в продължение на 3 месеца приемаха Omni Biotic Stress Repair.

Децата с функционална коремна болка са 39, от които 22 момичета и 17 момчета.

 В предучилищна възраст от 4 – 6 г. те  са 19 деца, като причините свързахме  със следните анамнестични данни:с посещение в детска градина, раждане на второ дете в семейството, раздяла с родител, неудовлетвореност на различни капризни желания на детето.

На възраст от 6 – 12г. в  ранна училищна възраст са 17 деца.

Водещи тук са стреса в училище, поради претоварване, несправяне с учебния материал, нелоялно поведение на децата от класа,  родителски грешки при възпитанието.

Най-малко деца с такава симптоматика установихме в късна училищна възраст от 12 до 15 години само 3 случая.

Тази група пациенти с ФКБ приемаха Omni Biotic Stress Repair, като самостоятелна терапия в продължение на три месеца. Отчетохме много добри резултати при всички  деца.

Само при четири деца не се получи желаният ефект и те отпаднаха от групата още  първия месец.

Деца с язвена болест – 23.

Язвената болест в детска възраст напоследък зачестява и при нея също се наблюдава снижение на възрастта. Наблюдавахме 23 деца, които бяха  на възраст от 4 до 16 години. Причината за заболяването се свързва със стрес, диетична грешка, фамилна обремененост и най-често съчетание от фактори.  При 5 деца установяваме инфекция с Helicobacter pylori. Най-малкото дете с язвена болест при нас е на 4  години, докато по литературни данни заболяването е  диагностицирано и  при 2 – годишни деца.

В тези случай Omni Biotic Stress Repair бе приложена, като сателитна терапия към основната. При настъпване на клинична ремисия продължиха да приемат само с Omni Biotic Stress Repair 3 и повече месеца.

Заключение: Изхождайки от бързите темпове на развитието на науката и съвременните познания за човешкия микробиом, както и нашият положителен  опит с Omni Biotic Stress Repair в детска възраст, се потвърждава тезата, че синбиотичните комбинации „Омнибиотик“ са специфични и насочени към точно определени проблеми, свързани с човешкото здраве.