МУ- София удостои проф. Дирк Дреслер с „Доктор хонорис кауза“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

На 9 юли /четвъртък/ на тържествена церемония в аудитория „Проф. Ганчо Ганев“ на MБАЛ по неврология и психиатрия „Свети Наум“, Медицински университет – София удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ проф. д-р Дирк Дреслер. Спонсор на събитието бе фармацевтична компания Медис.

На церемонията присъстваха акад. Проф. Иван Миланов – директор на МБАЛНП „Св.Наум“, чл.кор.проф. Иван Митов – декан на МФ на МУ – София, проф. Валентина Петкова – зам.-ректор на МУ-София и проф. д-р Виктор Златков – ректор на МУ-София.

МУ- София удостои проф. Дирк Дреслер с „Доктор хонорис кауза“
проф. д-р Виктор Златков

Проф. Златков представи пред присъстващите в залата номинирания кандидат, като акцентира, че почетното звание се присъжда за редица професионални и академични изяви като един от водещите специалисти в областта на неврологията не само в Европа, но и в света. За значима научна продукция: авторство на над 700 научни публикации, 22 монографии, 57 учебника създаване на няколко патента за лечебно приложение на ботулинов токсин, над 8600 цитирания и h-index-50. За изготвяне на учебници в областта на неврологията, които се използват активно за обучение на невролози и личният му принос, свързан с изнасяне на лекции и курсове в България и обучение на български невролози в Хановер.

Акад. Миланов се обърна към аудиторията с благодарности и сподели, че за Дружеството по неврология това е една голяма стъпка и утвърждаване на усилията за налагане на Дружеството в Европа.

МУ- София удостои проф. Дирк Дреслер с „Доктор хонорис кауза“
проф. д-р Дирк Дреслер

Удостоверението и почетните регалии бяха връчени от проф. Златков, проф. Петкова и проф. Митов. Проф. Дреслер изказа дълбока благодарност пред всички присъстващи в залата:

„За мен е чест и съм силно трогнат да получа тази много престижна награда от толкова уважаван университет тук в София. Освен този личен аспект, бих искал да видя тази награда в много по-широк контекст и този контекст е дългогодишното сътрудничество и приятелство между България и Германия“. Той представи работата си в кратка лекция на тема: „Ботулинов токсин: нов терапевтичен принцип, революционизиращ много медицински области“.

Терапията с ботулинов токсин днес се използва в цял свят в повече от 10 медицински специалности и има повече от 60 индикации. Неврология, педиатрия, естетика, офталмология, урология, дерматология и УНГ са само част от направленията, в които се включват терапии с ботулинов токсин.

„Той модулира холинергичния синапс и тази модулация е дълготрайна, предвидима и напълно обратима, което представлява нов терапевтичен принцип. Ботулиновият токсин може да се използва в двигателни тъкани за лечение на синдроми на хиперактивност на мускулите; в екзокринните жлези за лечение на хиперхидроза; в структури, свързани с болка, за лечение на хронична мигрена“, коментира проф. Дреслер. Използването на препарата тепърва се изследва и могат да бъдат разработени много нови индикации. Проф. Дреслер акцентира върху важността от включването в терапии на ботулинов токсин – не само в развитите страни, но и по целия свят.

На 10.07 /петък/ с участието на проф. Дреслер в УМБАЛНП „Св. Наум“ ще се проведе работна среща на тема: „Практично приложение на ботулинов токсин“.

Петя Петрова, MedicalNews