Сравнение на ефективността на банд лигирането и ултразвуковото лигиране на хемороидалните артерии при пациенти с хемороиди от II и III степен

Банд лигирането (БЛ) е по-безболезнено и икономически изгодно от ултразвуковото лигиране на хемороидалните артерии (HAL) при пациенти с хемороиди от начална степен, става ясно от проучването HubBLe.

„Проблемът при HAL-метода е, че невинаги е финансово оправдан”, обяснява д-р Стивън Браун от университетската болница в Шефийлд.

От друга страна БЛ е по-евтин подход, но същевременно рецидивите са по-чести.

Д-р Браун и колектив сравняват двата метода в рамките на рандомизирано проучване обхващащо общо 372 пациенти, страдащи от хемороиди II-ра и III -та степен. Първичната крайна точка на проучването е честотата на рецидив в първите 12 месеца след интервенцията. От първите резултати става ясно, че рецидиви се наблюдават значително по-рядко при участниците, подложени на HAL (30%), в сравнение с тези, претърпели БЛ (49%), като обяснението е, че при представителите на втората група често се налагат повторни процедури по банд лигиране.

Същевременно, на шестата седмица от интервенцията, пациентите от HAL-групата съобщават за значително по-малко оплаквания, отколкото участниците след БЛ като тази разлика се стопява в края на първата година. По-конкретно, по отношение на болката, тя е по-изразена при участниците след БЛ, но на 21-вия ден тези симптоми са еднакво изразени при всички пациенти, независимо от вида на процедурата.

Що се отнася до икономическия аспект, съотношението между изразходваните средства и човекогодините с добро качество на живота е значително по-високо при HAL като разходите при първата процедура и евентуални последващи многократно надвишават тези при БЛ.

Като се има предвид всички тези променливи става ясно, че в края на 12-тия месец дялът на окончателно „излекуваните” пациенти не се различава значително между двете групи:

(27% при една или няколко процедури на банд лигиране, сравнено с 31% при HAL).

“Като заключение може да се каже, че HAL-методът е по-ефективен от еднократното банд лигиране”, заявяват авторите и допълват:

“В същото време обаче, ако се предвиди, че може да са необходими няколко процедури по БЛ, тогава ефективността на двата подхода става почти еднаква. Не бива да се пренебрегва и високата цена на HAL и в такъв случай, при пациенти с хемороиди от степен II и III бихме препоръчали БЛ. ”

Използван източник:

  1. Brown SR, Tiernan JP,Watson AJM et al. Haemorrhoidal artery ligation versus rubber band ligation for the management of symptomatic second-degree and third-degree haemorrhoids (HubBLe): a multicentre, open-label, randomised controlled trial Lancet. 2016 Jul 23;388(10042):356-364. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30584-0
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email