Разпространение на SARS-CoV-2 в болнична среда

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Нови резултати, публикувани в сп. Nature допълват наличните в момента доказателства, че вирусът SARS-CoV-2 се задържа в аерозолните проби.

Изследователи от Ухан проверяват концентрациите на SARS-CoV-2 РНК в аерозолни проби, взети от общо 30 участъка от две болници, предназначени за лечение на COVID-19, както и от някои обществени места. Сред откритите находки са следните:

  • Концентрациите на вирусна РНК са много ниски или неоткриваеми в отделенията за интензивно лечение, но са високи в места като санитарните помещения, където няма добра вентилация.
  • По отношение на помещенията, предназначени за медицинския персонал, участъците, където се съблича защитното облекло са с високи конценртации на РНК от SARS-CoV-2. Ефективен начин за понижаването им е редовното почистване.
  • Сред обществените места, най-високи концентрации на вирусна РНК има в участъците с голям поток от хора: входовете на големите магазини и околностите около една от болниците.

“Въпреки че не сме изчислили точната заразност на вируса в болнична среда, смятаме, че SARS-CoV-2 би могъл да се предава с аерозолите. Според нашите резултати, добрата вентилация, отворените пространства и редовното почистване, както и щателната дезинфекция на санитарните помещения, ефективно ограничават разпространението на инфекцията”, обобщават авторите.

Американското дружество по инфекциозните болести издаде нови препоръки за превенция на COVID-19 сред медицинския персонал, отговарящ за заразените пациенти. Там се включват насоки за повторната употреба на защитни средства като N95 маски.Подробности вижте линка [2].

Използван източник:

  1. Liu Y, Ning Z, Chen Y, Guo M et al. Aerodynamic analysis of SARS-CoV-2 in two Wuhan hospitals 27 April 2020 Nature https://doi.org/10.1038/s41586-020- 2271-3 (2020).
  2. Lynch JB, Davitkov P, Anderson DJ et al. Infectious Diseases Society of America Guidelines on Infection Prevention in Patients with Suspected or Known COVID-19 https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-infection-prevention/
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email