Рискови фактори, водещи до смърт от COVID-19, идентифицирани при пациенти от Ухан

Пациентите, които не са преживели хоспитализация поради COVID-19 в Ухан, са в по-напреднала възраст, коморбидни са и имат повишен D-димер, според първото проучване за изследване на рискови фактори, свързани със смърт сред възрастни, хоспитализирани с COVID-19.

“По-напредналата възраст, сепсис при прием, основни заболявания като високо кръвно налягане и диабет и продължителната употреба на неинвазивна вентилация са важни фактори за смъртта на тези пациенти”, заяви съавторът Жибо Лиу в съобщение за новините. Абнормалното съсирване на кръвта също беше част от клиничната картина.

Феи Джоу, д-р от Китайската академия на медицинските науки, и колегите му проведоха ретроспективно, наблюдателно, многоцентрово кохортно проучване на 191 пациенти, 137 от които са изписани, а 54 от тях са починали в болницата.

Изследването, публикувано днес в The Lancet, включва всички болни с лабораторно потвърден COVID-19 от болница Jinyintan и белодробна болница Wuhan, които са били изписани или починали до 31 януари тази година.

Изследователите сравняват демографски, клинични, лечебни и лабораторни данни от електронни медицински записи между оцелели и тези, които са се разболели. Анализът също така тества серийни проби за вирусна РНК.

Като цяло 91 (48%) от 191 пациенти са имали коморбидност. Най-често се наблюдава хипертония (30%), последвана от диабет (19%) и коронарна болест на сърцето (8%).

Коефициентът за умиране в болницата нараства с възрастта (коефициент на коефициент 1,10, 95% доверителен интервал [CI], 1,03 – 1,17, нарастване на възрастта), higher Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) (5.65, 2.61 – 12.23; P <.0001) и ниво на D-димер над 1 μg / L при приемане.

По-рано SOFA се наричаше „оценка на сепсис, свързана с органна недостатъчност“ и оценява степента на органна недостатъчност в интензивните отделения. Повишеният D-димер показва повишен риск от абнормно кръвосъсирване, като тромбоза на дълбоки вени.

Неизлекуваните в сравнение с оцелелите са имали по-висока честота на дихателна недостатъчност (98% срещу 36%), сепсис (100% срещу 42%) и вторични инфекции (50% срещу 1%).

Средната възраст на оцелелите е била 52 години в сравнение с 69 за починалите. Температурата продължава средно 12 дни сред всички пациенти, а кашлицата продължава средно 19 дни; 45% от оцелелите все още кашлят при изписване. При оцелелите, задухът се подобрил след 13 дни.

Ограничение в тълкуването на резултатите от проучването е, че хоспитализираните пациенти не представляват цялата заразена популация. Изследователите предупреждават, че „броят на смъртните случаи не отразява истинската смъртност от COVID-19.