Tестват ефекта на ултразвуковите вълни върху симптомите на болестта на Паркинсон

Ултразвукът би могъл да намали неволевите движения при страдащи от болест на Паркинсон и от друго неврологично заболяване, наречено есенциален тремор, показват данните от скорошно проучване.

Методът е още съвсем нов, но първите резултати са много обнадеждаващи, споделя екипът от италиански учени, начело с д-р Федерико Бруно. Те наричат лечението „фокусиран ултразвук”, който, въпреки че се смята за оперативна интервенция, всъщност е неинвазивна процедура, която не изисква разрез. Осъществява се чрез насочване на ултразвукови вълни върху малък участък от главния мозък, наречен таламус. Вълните повишават температурата на част от мозъчната структура, с което намаляват нейната активност.

Преди появата на тази терапия, пациентите с болест на Паркинсон бяха насочвани към други методи като физическа активност, медитация и дълбока мозъчна стимулация, обяснява д-р Рейчъл Долън от фондация „Майкъл Дж. Фокс”.

За разлика от ултразвука, дълбоката мозъчна стимулация е инвазивна процедура, при която хирурзи поставят в черепа и в гръдния кош електроди и пулсов генератор, подобен на пейсмейкър. Допълнително предизвикателство е намирането на оптималните настройки на устройството за максимално намаляване на треперенето и неволевите движения. Освен това, този похват не може да се използва при пациенти с някои сърдечни проблеми и нарушения в съсирването на кръвта.

Как работи ултразвуковата терапия?

Д-р Бруно и неговия колектив избират общо 39 пациенти, 21 от които с болест на Паркинсон и 18 с есенциален тремор, и го подлагат на ултразвуково лечение за 1 година.

Средната възраст на участниците е 65г.,  всички страдат от треперене и неволеви движения от около 10 години и нито един от тях не се е повлиял от стандартните методи за лечение.

Фокусираният ултразвук е проведен без обща анестезия върху едната страна на таламуса, тъй като двустранното му приложение може да доведе до смущения на речта, на мисленето и на преглъщането.

Какъв е резултатът?

37 от общо 39-те пациенти съобщават за значително намаляване на треперенето, като ефектът е постоянен и за следващата година и е съпроводен с подобрено качество на живот.

Главно препятствие към по-широкото приложение на насочения ултразвук е, че условия за извършването му има в едва няколко специализирани центъра по света.

Въпреки това д-р Бруно и д-р Долън изразяват надежда, че това ще се промени в бъдеще.

„В момента са в ход редица клинични проучвания, изучаващи ефекта на фокусирания ултразвук при страдащи от болест на Паркинсон”, зави д-р Долън.

Още статии за болест на Паркинсон, можете да четете на портала – www.parkinson.bg

Всичко за болестта на Паркинсон! Сайтът е под редакция на екип от водещи лекари