Д-р Климентина Герджикова: Есенциалните фосфолипиди действат при много нозологични единици

В периода 29-30 ноември се проведе V Национална Конференция по Хепатология под надслов „Портална хипертония”. Двудневният форум съдържаше най-разнообразни теми, представяне на проучвания и резултати, а специалистите имаха възможност да обменят опит с колеги от цялата страна.

Един от изнесените симпозиуми бе на фармацевтична компания Санофи на тема: „Есенциални фосфолипиди – есенциално приложение в клиничната практика“. Лектори бяха д-р  Климентина Герджикова и д-р Теодора Комитова.

Д-р Герджикова работи и специализира в Клиниката по гастроентерология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.Тя се съгласи да даде специално интервю за читателите на Medical News:

Д-р Герджикова, бяхте един от лекторите на симпозиума на Санофи по време на Националния конгрес по хепатология и портална хипертония. Какво представихте пред аудиторията и какво е важно според Вас да запомнят специалистите?

Най-важното е, че есенциалните фосфолипиди действат при много нозологични единици, с които ние се сблъскваме в клиничната практика. Доказали са своите действия чрез редица проучвания, както и в световен мащаб, така и в наши изпитвания в клиниката и в страната. Те оказват своето действие чрез богатството на химичния си състав и са свързани с облекчаване на много от симптомите, дават статистически значими сигнификантни разлики по отношение на чернодробните биомаркери, изобщо на курса на болестта след започване на лечението.

Лекарствата определено редуцират нивата на трансаминазите при неалкохолна чернодробна болест, повлияват симптоматиката, могат да реверсират отчасти стеатозата, като в някои клинични проучвания се докладва и тотална резолюция на стеатозата като ехографски критерии.

Каква е ролята на есенциалните фосфолипиди при чернодробни заболявания и основно при лечението на неалкохолна стеатозна болест на черния дроб (НАСЧБ)?

В клиниката, където работя, фосфолипидите в тяхното търговско и комерсиално приложение в стандартен дозировъчен формат и в един максимален формат, са част от нашата ежедневна практика.

По принцип съществува и инжектабилна форма, като в Китай има едно проучване, според което тази форма се използва при пациенти, които имат напреднала форма на енцефалопатия, включително и кома.

Какви са нежеланите лекарствени реакции при приложението на есенциални фосфолипиди за лечение на неалкохолна стеатозна болест на черния дроб?

За разлика от други хепатопротектори, а те не са толкова много по отношение на таргета в чернодробната клетка, фосфолипидите нямат токсичност. Това е което наблюдаваме в нашата клинична практика.

Реално, те са абсолютно безопасни и единствената нежелана реакция, която може да се срещне при тях, е оплаквания като при синдром на раздразненото черво.

Какъв е процентът на неалкохолната чернодробна стеатозна болест и има ли конкретен контингент от пациенти, при който тя се наблюдава най-често?

Определено да. Не правим изключение от световната статистика по отношение на относителния дял на неалкохолната чернодробна стеатозна болест спрямо другите чернодробни заболявания и тя е някъде около 37-40%.

Това безспорно кореспондира с няколко причинно-следствени зависимости и главната е свързана със затлъстяването. Делът на затлъстяването в България  е 37%, а същото се отнася и за метаболитния синдром.

В тази връзка изключение не прави и метаболитния синдром, диабетът, затлъстяването, тютюнопушенето и алкохолната консумация- са отправна точка не само към сърдечно-съдовите заболявания, но и към неопластичинте. Затова ние не разглеждаме метаболитния синдром абстрактно.

SABG.PCH.20.01.0010/02/2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email